Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1266
Title: Uhf araç tanıma ekipmanları tasarımı
Other Titles: Uhf vehicle recognition equipment design
Authors: Gültekin, Seyfettin Sinan
Selek, Hasan
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Otomatik tanıma
Automatic identification
Sayısal radyo sistemleri
Digital radio systems
PCB antennas
RSSI
Vehicle identification system
UHF band,
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Araç tanıma ekipmanı veya taşıt tanıma sistemi genelde ticari araç filolarının akaryakıt alımı ve filolardaki araçların yakıt takibinin yapılması için çözüm sunan akaryakıt yönetim sistemidir. Bu sistem daha önce kontrol ünitesi kısmının akaryakıt pompasının içine yerleştirildiği ve bu ünitenin pompanın kontrolünü sağladığı bir sistemdi. İnternetin yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesi ile pompanın kontrolü artık veri tabanları üzerindeki kayıtlar kullanılarak yapılmaya başlanmıştır. Böylelikle veri tabanı ile haberleşen otomasyon sistemlerine pompanın kontrolü dahil olmuş oldu. Otomasyon sistemine ise veri tabanına sorgulaması için araç bilgilerini taşıt tanıma ekipmanlarınca bilgi aktarımı yapılmaktadır. Fakat bu aşamada araçtan bilgi okunması, değişen depo girişlerinden dolayı sağlıklı olmamaktadır. Böylelikle araç tanıması yapılamamaktadır. Bütün bunları önleyebilmek için bu tez çalışmasında bir taşıt tanıma sistemi geliştirilmiş ve elektronik prototipi gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen elektronik düzenekle birlikte değişken depo girişlerinden dolayı yaşanan sıkıntıların önüne geçilmiştir. Böylece tabanca ucundaki okuyucu ünite ile kimlik birimi arasındaki haberleşme zorlukları aşılmıştır. Ayrıca pasif kimlik birimleri ile elde edilemeyen mesafelerde kimlik birimi ile haberleşme sağlanabilmiştir. Bu sayede hiç yakıt alamayan büyük araçlar ve yakıt alırken kesilmeler yaşayan diğer araçların sorunları çözülebilmiştir. Bu işlemler için kimlik birimi enerji ile çalışır hale getirilmiş ve radyo frekansı ile haberleşme sağlanmıştır. Okuyucu ünitenin kimlik birimini değişik açılardan düzgün olarak okuyabilmesi içinde yeni bir monopol anten tasarlanmış, üretimi yapılarak sisteme dahil edilmiştir. Sistem birçok araçta denenmiş ve okuyamama probleminin ortadan kalktığı görülmüştür.
Vehicle recognition equipment or vehicle identification system is generally a fuel management system that provides solutions for fuel purchase of commercial vehicle fleets and fuel tracking of vehicles in fleets. This system was previously a system in which the control unit part was placed in the fuel pump and this unit provided control of the pump. With the expansion of the internet and the development of technology, the control of the pump has now started to be made using records on the databases. Thus, the control of the pump was included in the automation systems communicating with the database. On the other hand, vehicle information is transferred to the automation system by vehicle recognition equipment for querying the database. However, reading information from the vehicle at this stage is not healthy due to changing warehouse entries. Thus, vehicle recognition is not possible. In order to prevent all these, a vehicle identification system has been developed and electronic prototype has been realized in this thesis. With the electronic device developed, the problems experienced due to variable storage entrances are prevented. Thus, communication difficulties between the reader unit and the identification unit at the gun tip are overcome. In addition, communication with the identification unit could be achieved at distances that cannot be obtained with passive identification units. In this way, the problems of big vehicles that could not buy any fuel and other vehicles that had interruptions while buying fuel could be solved. For these operations, the identification unit is made operational with energy and communication with radio frequency is provided. For the reader unit to read the identification unit properly from different angles, a new monopoly antenna was designed, manufactured and included in the system. The system has been tried in many vehicles and it has been found that the problem of not being able to read is eliminated.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZboFuZulqPPkI7pH0WKWawfRLCWnTU5_6oxEjKMkd4o61
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1266
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
556757.pdf11.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

10
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.