Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/126
Title: Ev uygulamaları için düşey eksenli rüzgar türbini performansının deneysel incelenmesi
Other Titles: Experimental investigation of vertical axis wind turbine performance for household applications
Authors: Köse, Faruk
Ardıç, İsmail
Keywords: Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Darrieus
hibrit
rüzgar türbini
Savonius
Dikey eksenli rüzgar türbini
Vertical axis wind turbine
Darrieus
hybrid
wind turbine
Savonius
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında daha çok yerleşim yerlerinde kullanıma uygun ağaç tipi şasi gövdelere çok sayıda yerleştirilebilen Savanius tipi rüzgar türbinine Darrieus tipi rüzgar türbini eklenmesi ile elde edilen birleşik türbinin gücü arttırıp arttırmayacağı ve bu değerleri arttırmaya yönelik tasarım şekillerinin araştırılması yapılmıştır. Bu amaçla ağaç tipi gövdeye yerleştirmeye uygun 50-100 W güç aralıklarında Savanius türbininin dış kısmına yerleştirilebilecek Darrieus tipi rüzgar türbini birleşim şekilleri tasarlanarak bu tasarımlardan 50 W Savanius-Darrieus birleşik türbininin imalatı ve deneyleri yapılmıştır. Deneyler 5 ve10 m/s akış hızları veren rüzgar tünelinde yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar başlangıçta hedeflenen güç ve verim değerlerine ulaşıldığını göstermektedir.
In this thesis study, the combined turbine obtained by adding a Darrieus type wind turbine to the Savanius type wind turbine, which can be placed in large numbers on tree type chassis bodies suitable for use in residential areas, will increase the power and the design patterns aimed at increasing these values were investigated. For this purpose, the Darrieus type wind turbine joining shapes that can be placed on the exterior of the savanius turbine at 50-100 W Power Ranges suitable for placing in the tree type body were designed and the 50 W savanius-Darrieus combined turbine was manufactured and experimented with these designs. Experiments were conducted in the wind tunnel giving flow rates of 5 and 10 m/S and the results were evaluated. The results show that the initially targeted power and efficiency values have been achieved.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH6fxJbmdjx9PEk_xPYbQT1ey0cDfLDSHbH-vAHUp-YWW
https://hdl.handle.net/20.500.13091/126
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
615458.pdf2.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

188
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

102
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.