Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1226
Title: İnorganik tuzların linyitin flotasyonuna etkisi
Other Titles: Effect of inorganic salt on flotation of lignite
Authors: Özkan, Alper
Şalgalı, İrem
Keywords: Maden Mühendisliği ve Madencilik
Mining Engineering and Mining
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, düşük kaliteli linyit kömürünün flotasyonu NaCl, MgCl2 ve CaCl2 inorganik tuzları varlığında flotasyon kimyasalları olarak gazyağı ve köpürtücü kullanılarak ve kullanılmadan araştırılmıştır. Ayrıca, zeta potansiyeli ve temas açısı ölçümleri yapılmıştır. Linyit örneği geniş bir pH aralığında negatif bir yüzey şarjı sergilemiştir ve isoelektrik noktaya (iep) sahip değildir. Linyitin negatif şarjının büyüklüğünün tuzların 10-2 M konsantrasyonunun üzerinde önemli ölçüde azaldığı ve flotasyon reaktifleri olmaksızın linyitin flotasyonunun da aynı değerden daha yüksek tuz konsantrasyonlarında zayıf derecede oluştuğu belirlenmiştir. Linyit yüzeyleri üzerinde ölçülen temas açıları ise artan tuz konsantrasyonu ile artmaktadır. Linyit örneği su sever karaktere sahip olup, bu nedenle yüzdürülmesi çok güçtür. Dolayısıyla, linyitin toplayıcı ve köpürtücü ile flotasyonu yüksek reaktif derişimlerinde bile istenilen ölçüde başarılamamıştır. Flotasyon kimyasalları yokluğunda, yüksek inorganik tuz derişimleri ise düşük flotasyon performansları sağlamıştır. Ancak, linyitin flotasyonu inorganik tuzların varlığında gazyağı ve MIBC ile başarılabilmiştir. % 25.02 kül içeren linyitin flotasyon deneyleri, % 19 kül içerikli bir konsantrenin % 51.2 yanabilir verimle 10-1 M MgCl2 ve 8 gr/dm3 gazyağı konsantrasyonunda elde edilebildiğini göstermiştir. Ayrıca, MgCl2 ve CaCl2 tuzlarının linyit flotasyonunda NaCl tuzundan daha etkili olduğu belirlenmiştir.
In this study, the flotation of low-quality lignite coal in the presence of NaCl, MgCl2 and CaCl2 inorganic salts with/without the use of kerosene and MIBC as flotation chemicals was investigated. In addition, the zeta potential and contact angle measurements were performed. The lignite sample exhibited a negative surface charge over a broad pH range and had no isoelectric point (iep). It was also determined that the magnitude of negative charge of lignite significantly decreased above 10-2 M concentration of the salts and the flotation of lignite without flotation reagents also weakly took place at salt concentrations higher than the same value. The contact angles measured on the lignite surfaces increased with increasing salt concentration. The lignite sample have a hydrophilic character, and therefore very difficult to float. Consequently, the flotation of lignite with collector and frother was not achieved to the desired extent, even using high reagent concentrations. In the absence of flotation chemicals, high concentrations of these salts also provided low flotation performances. However, the flotation of lignite could be achieved with kerosene and MIBC in the presence of inorganic salts. The flotation experiments of lignite containing ash of 25.02% showed that a concentrate with an ash content of 19% was obtained with a combustible recovery of 51.2% at 10-1 M MgCl2 and 8 g/dm3 kerosene concentrations. In addition, it was determined that MgCl2 and CaCl2 salts were more effective on the lignite flotation than NaCl salt.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZlyjY_G6XQDO8W8RJQPNp9uu0jAAMBfgNbgmn7ORQ-PO
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1226
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
569217.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

40
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.