Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1200
Title: Deprem etkisi altında mevcut betonarme binaların değerlendirilmesi ve güçlendirme teknikleri maliyet analizlerinin karşılaştırılması
Other Titles: Evaluation of existing reinforced concrete buildings under the influence of earthquakes and compari?son of cost analysis of retrofitting techniques
Authors: Döndüren, M. Sami
Raofe, Ahmad Arshad
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Mevcut betonarme bina
güçlendirme
hasar seviyesi
TDY 2007 ve TBDY 2018'e göre performsn analizi
Current reinforced concrete building
strengthening
the level of damage
performance analysis by TDY 2007 and TBDY 2018
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Depremler, tüm yeryüzünde büyük can ve mal kaybına neden olan doğal afetlerin en yıkıcı ve etkilerinden biridir. Son yüzyılda dünyada birçok büyük deprem meydana geldiği ve bu depremler sonucunda milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, sayısız yapının yıkıldığı bilinmektedir. Depreme karşı güvenliği sağlayamayan mevcut yapıların, tamamının yıkılarak yeniden inşa edilmesi ekonomik nedenlerden dolayı mevcut şartlarda mümkün değildir. Bu anlamda birçok durumda yeterli deprem güvenliğine sahip olmayan yapıların güçlendirilmesi tercih edilmiştir. Bu çalışmada, TBDY 2018 'e göre mevcut betonarme binaların deprem etkisi altında değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı konusu incelenmiştir. Birinci aşamada mevcut betonarme binaların değerlendirilmesi konusunda TDY 2007 ile TBDY 2018 arasındaki temel farklar anlatılmıştır. Örnek olarak seçilen betonarme mevcut bir bina STA4-Cad-V14 programı kullanılarak hem TDY 2007'e göre hemde TBDY 2018 'e göre dayanım ve tasarım analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. İkinci aşamada TBDY 2018'de önerilen betonarme yapılar için güçlendirme yöntemleri ile tasarım yapılmıştır. Sistem bazında ve eleman bazında ayrı ayrı güçlendirme yaparak kalıp, demir ve beton metrajları belirlenerek maliyet analizi açısından karşılaştırmaları yapılmıştır.
Earthquakes are one of the most destructive and effective natural disasters that cause great loss of life and property all over the world. It is known that many large earthquakes have occurred in the world in the last century and millions of people have lost their lives as a result of these earthquakes, and countless structures have been destroyed. For economic reasons, it is not possible to rebuild all of the existing structures that cannot provide earthquake safety. In this sense, it has been preferred to strengthen structures that do not have adequate earthquake safety in many cases. In this study, according to TBDY 2018, the subject of earthquake-influenced evaluation and retrofit design of existing reinforced concrete buildings was examined. In the first phase, the main differences between TDY 2007 and TBDY 2018 were explained regarding the evaluation of existing reinforced concrete buildings. Using STA4-Cad-V14 program, an existing reinforced concrete building selected as an example, strength and design were analyzed both according to TDY 2007 and according to TBDY 2018. The results were compared. The second phase was designed with retrofit methods for reinforced concrete structures proposed in TBDY 2018. According to the system and on the basis of the element by strengthening separately, mold, iron and concrete measurements were determined and comparisons were made in terms of cost analysis.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH6mOMxa4fUc39v3NKEYvD5gQh5P96F0tgLHZWUs-ASni
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1200
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
618570.pdf3.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

570
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

522
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.