Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1172
Title: Sürdürülebilir kentsel ulaşımda bisiklet kullanımı: Manisa örneği
Other Titles: Cycling in sustainable urban transport: Manisa case
Authors: Gündüz, Elif
Öztürk, Serap
Keywords: Şehircilik ve Bölge Planlama
Urban and Regional Planning
Bisiklet Ulaşımı
Manisa
Sürdürülebilir Ulaşım
Sürdürülebilir Ulaşım Bileşenleri
Kent planlama
Urban planning
Bicycle Road
Manisa
Sustainable Transportation
Sustainable Transport Components
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Gün geçtikçe artan nüfusla birlikte çoğalan motorlu ulaşım araçları beraberinde ulaşım sorunları ile birlikte çevresel, sağlık, yaşam kalitesinin düşmesi ve ekonomik problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu sorunlara çözüm arayışında ulaşımda sürdürülebilirlik kavramının gerekliliği vurgulanmıştır. Sürdürülebilir ulaşım kapsamında çevresel, ekonomik ve sosyal olarak birçok faydayı bünyesinde barındıran bisiklet kullanımı ön plana çıkmaktadır. Çoğu ülkede bir ulaşım aracı olarak görülen bisiklet kullanımı Türkiye'de gerektiği ilgiyi görememiş, günlük yaşantımızda yaptığımız yolculuklarda ulaşım aracı olarak yerini alamamıştır. Bu tez çalışmasında "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım"ın çevresel, ekonomik ve sosyal bileşenleri temel alınarak, uzun yıllardır hayatımızda olan bisikletin Türkiye'de günlük ulaşım sistemlerinin bir parçası olarak yerini almamasının nedenleri incelenmiştir. Yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu kent özelinde bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılması için çözüm önerileri geliştirilmiştir.
With the increasing population, the increasing number of motor vehicles has brought along transportation problems with environmental, health, decline in quality of life and economic problems. In the search for solutions to these problems, the necessity of sustainability in transportation is emphasized. Within the scope of sustainable transportation, the use of bicycles, which include many environmental, economic and social benefits, comes to the foreground. The use of bicycles, which is seen as a means of transportation in most countries, has not received the attention required in our country and has not taken its place as a means of transportation in our daily lives. In this thesis, based on the environmental, economic and social components of "Sustainable Urban Transportation", the reasons why cycling, which has been in our lives for many years, does not take place as a part of daily transportation systems in our country were examined. As a result of the field work and analyzes, solution suggestions were developed for using the bicycle as a means of transportation in the city.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPHxQxtNzcFArf8-lMf3BkmqaZXd32akSnjnmJg-Fv7uMQ
">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_jIV6fXvSappH2qu_EEQkLPWTNZ7ZGvsdKKpdHhgQZ3V" target="_blank">
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1172
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
616739.pdf11.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

14
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.