Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1106
Title: Meteorolojik verileri kullanarak aylık tava buharlaşmasını tahmin etmek için yapay zeka metotlarının uygulanması
Other Titles: Application of artificial intelligence methods to estimate monthly pan evaporation using meteorological data
Authors: Büyükyıldız, Meral
Özel, Ayşe
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Buharlaşma
İklim Değişikliği
Konya Kapalı Havzası
Yapay Zeka Metotları.
Buharlaşma
Evaporation
Konya havzası
Konya basin
Yapay zeka
Artificial intelligence
İklim değişikliği
Climate change
Evaporation
Climate Change
Konya Closed Basin
Artificial Intelligence Methods.
Issue Date: 2018
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada aylık açık yüzey buharlaşma tahmini amaçlanmıştır. Aylık buharlaşmayı tahmin etmek için, Türkiye'deki Konya Kapalı Havzası'nda Devlet Meteoroloji İşleri tarafından işletilen üç istasyonun (Konya, Karaman, Aksaray) toplam yağış, ortalama sıcaklık, minimum sıcaklık, maksimum sıcaklık, ortalama rüzgâr hızı, ortalama nispi nem, ortalama buhar basıncı ve ortalama atmosferik basınç meteorolojik verileri yapay zeka tekniklerine input olarak kullanılmıştır. İstasyonların aylık buharlaşma tahmini için, MLP-SCG, MLP-GDX, RBNN, GRNN, ANFIS, ?-DVR'yi içeren yapay zeka metodları kullanılmıştır. Sonuçlar, FAO-Penman-Monteith, Priestley-Taylor, Meyer ve Romanenko ampirik denklemlerinin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Geliştirilen modellerin uygulanabilirliğini değerlendirmek için, Nash-Sutcliffe etkinlik katsayısı (NSE), ortalama mutlak hata (MAE) ve karekök ortalama karesel hata (RMSE) kullanılmıştır. Üç istasyonun sonuçlarına göre, en başarılı yapay zeka metodu, Karaman ve Aksaray istasyonlarında ?-DVR, Konya istasyonunda ise MLP-SCG modeli olmuştur. Buharlaşma tahmini için, kullanılan yapay zeka metotları arasında en kötü performans, Karaman ve Konya istasyonunda GRNN, Aksaray istasyonunda ise ANFIS metotlarında elde edilmiştir. Kullanılan ampirik denklemlerin sonuçları, FAO-Penman-Monteith denkleminin üç istasyonda da diğer ampirik denklemlerden daha başarılı olduğunu göstermiştir. Uygulanan modeller karşılatırıldığında ise buharlaşma tahmini için yapay zeka metotlarının ampirik denklemlere oranla daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır.
In this study, it is aimed to estimate monthly open surface evaporation. The monthly meteorological data, total precipitation, average temperature, minimum temperature, maximum temperature, average wind speed, average relative humidity, average vapor pressure, average atmospheric pressure, of three stations (Konya, Karaman, Aksaray) operated by Turkish State Meteorological Service on Konya Closed Basin in Turkey are used as inputs to the artificial intelligence techniques to estimate monthly evaporation. Artificial intelligence methods consisting of MLP-SCG, MLP-GDX, RBNN, GRNN, ANFIS, ?-DVR models are used for estimating the monthly evaporation of the stations. The results were compared with the results of FAO-Penman-Monteith, Priestley-Taylor, Meyer and Romanenko empirical equations. Nash-Sutcliffe efficiency coefficient (NSE), mean absolute error (MAE) and root mean square error (RMSE) were used for evaluating the applicability of developed models. According to the results of three stations, the most successful artificial intelligence methods were obtained in ?-SVR method at Karaman and Aksaray stations and MLP-SCG models in Konya station. For estimation of evaporation, the worst performance among artificial intelligence methods used was obtained at GRNN at Karaman and Konya stations and ANFIS at Aksaray station. The results of the empirical equations used show that the FAO-Penman-Monteith is more successful than the other empirical equations in all three stations. Comparison of the applied models reveals that the artificial intelligence methods perform better than the empirical equations for evaporation estimation.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fS4sqEZr79C_n60Rk6MjFdCbQv65Z1oKDkPa1d_L4_XjR62OtKodV7-yYF03G8qg
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1106
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
522348.pdf4.67 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

104
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.