Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1034
Title: Karaman tren garının tarihi süreç içerisinde değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of Karaman train station in historical process
Authors: Eroğlu, Bahtiyar
Öcal, Rukiye
Keywords: Mimarlık
Architecture
Demiryolu
İstasyon Yapıları
Sanayi Devrimi
Tren
Railway
Station Buildings
Industrial Revolution
Train
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Sanayi devriminin ortaya çıkışı dünyada birçok alanda köklü değişimlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Sanayi alanında yaşanan gelişmeler hızlı ulaşım araçlarına olan talebi artırmış ve demiryollarının ortaya çıkışını hızlandırmıştır. Fabrikalarda üretilen mallar en uzak noktalara kolaylıkla taşınabilir hale gelmiş ve toplumlar için sadece ekonomik alanda değil, sosyal, kültürel ve siyasi alanda da çok ciddi gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. Demiryolları bu etkilerin yanı sıra mimari alan da kendini göstermiştir. Demiryollarının gelişmesine bağlı olarak istasyon yapıları ortaya çıkmıştır. İstasyon yapıları içerisinde gar binası ile birlikte su deposu, ambar binası, lokomotif deposu, lojmanlar, işçi barakaları gibi birçok yapı beraberinde inşa edilmiştir. Tez kapsamında ele alınan Karaman tren garında bulunan yapıların birçoğu 1903 yılında yapımına başlanmış ancak günümüze kadar farklı dönemlerde yapılmış birçok yapı mevcuttur. Bu yapıların her biri Karaman kentine yaptığı katkılarla, dönemlerinin bir yansıması olması sebebiyle önemli bir değerdir ve bu değerlerin korunarak özgün bir şekilde geleceğe aktarılması gerekmektedir.
The emergence of the industrial revolution has led to profound changes in many areas of the world. Developments in the field of industry have increased the demand for fast transportation vehicles and accelerated the emergence of railways. The goods produced in the factories have easily become portable to the farthest reaches and enabled serious developments not only in the economic field but also in the social, cultural and political spheres for societies. In addition to these effects, railways have also shown themselves in the architectural field. Due to the development of the railways, station structures have emerged. Many buildings such as water tank, warehouse building, locomotive warehouse, lodgings and worker's huts were built with the station building in the station buildings. Many of the buildings at Karaman railway station, which were discussed within the scope of the thesis, started construction in 1903, but there are many buildings built in different periods to date. Each of these structures is an important value because it is a reflection of its periods with its contributions to Karaman city and these values should be preserved and transferred to the future in a unique way.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH5lZHne_F5fYRj3wBzOW-7QCDNYr_i_kIbXWGzNnRW3o
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1034
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
616907.pdf19.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

174
checked on Jan 23, 2023

Download(s)

24
checked on Jan 23, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.