Browsing by Author Koç, İlhan

Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Ekolojik Bir Malzeme Olarak Ahşabım Konut Üretiminde Kullanımının Önemi Üzerine Bir AraştırmaKoç, İlhan ; Duru, Mehmet Oğuz 
2022Investigation of Energy Supply of a Residential Area from Renewable Energy Sources: The Case of "Our City-Konya Project"Köse, Faruk ; Koç, İlhan 
2022İklim Değişikliği Bağlamında Isı Adası Etkisinin Azaltılmasına Yönelik Sürdürülebilir Soğutma YaklaşımıDuru, Mehmet Oğuz ; Koç, İlhan 
2019Konya Sahip Ata Külliyesi Camii restorasyonu üzerine bir incelemeErdem, Muhammed Naim
2021Masif Bir Kereste Ürünü Olan CLT Ahşap Yapı Malzemenin Sera Gazı Etkisinin İncelenmesiKoç, İlhan ; Duru, Mehmet Oğuz ; Dinçer, Sevde Gülizar
2022Mimari Tasarım Sürecinde Çevresel Etki Hesaplanmasında Görsel Programlama Dillerinin (VPL) Kullanılabilirliğinin İrdelenmesiKoç, İlhan ; Duru, Mehmet Oğuz ; Dinçer, Sevde Gülizar
2022Mimari Tasarımda Gömülü Karbon Değerinin Azaltılmasında Yapı Malzemesinin ÖnemiKoç, İlhan ; Duru, Mehmet Oğuz 
2022Niğde Andaval (Konstantin-Helena) Kilisesi Çerçevesinde Kapadokya Bölgesi Tarihi Taş Yapılarda Bozulmaların DeğerlendirilmesiKoç, İlhan ; Gökçe, Mehmedi Veledi; Acar Ata, İlknur
2023Statistical Changes in Housing Production Methods After the Year 2000: the Case of KonyaErdoğan, Nurcihan Şengül; Erdemir, Murat; Koç, İlhan 
2020Sürdürülebilir mimari bağlamında ülkemiz tarihi yapıları için yeşil bina değerlendirme modeli önerisiYetkin, Elif Gizem
2021Sürdürülebilir Yapı Üretiminde Yaşam Döngüsü Değerlendirme (LCA) Hesaplamalarının Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile Entegrasyonuna Yönelik Bir AraştırmaDuru, Mehmet Oğuz ; Koç, İlhan 
2022Tarihi Kagir Yapıların Zemin Suyundan Kaynaklı Bozulmalarının Tespitine İlişkin YöntemlerPala, Yusuf; Koç, İlhan 
2022Tarihi kent dokularındaki koruma sorunlarının sokak sağlıklaştırma çalışmaları bağlamında değerlendirilmesi; Tokat tarihi kent dokusu örneğiEraslan, Mustafa Haki
2022Tarihi Kent Dokularının Korunmasında Sokak Sağlıklaştırmasının YeriKoç, İlhan ; Eraslan, Mustafa Haki
2022Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tarihi Değerinin Belirlenmesinde Kullanılacak Analitik Bir Model ÖnerisiYetkin, Elif Gizem; Koç, İlhan 
2021Ülkemiz Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasında Yaşanan Sistematik SorunlarKoç, İlhan ; Çağlayan, Neslihan
2021Yapı Üretiminde Çevresel Etkinin Azaltılmasına Alternatif Bir Yapı Malzemesi Olarak Prefabrik Saman BalyasıKoç, İlhan ; Duru, Mehmet Oğuz ; Tazefidan, Ceyhan 
2022Yapılarda Gömülü ve Kullanım Enerjisi Kavramlarının Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) Metodolojisiyle İrdelenmesiKoç, İlhan ; Duru, Mehmet Oğuz ; Dinçer, Sevde Gülizar