Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/928
Title: DETERMINATION OF CHANGE POINTS AND TREND ANALYSIS OF ANNUAL TEMPERATURE DATA IN KONYA CLOSED BASIN (TURKEY)
Other Titles: KONYA KAPALI HAVZASI (TÜRKİYE) YILLIK SICAKLIK VERİLERİNİN TREND ANALİZİ VE DEĞİŞİM NOKTALARININ BELİRLENMESİ
Authors: Köyceğiz, Cihangir
Büyükyıldız, Meral
Issue Date: 2020
Abstract: Climate change is expressed as major changes in the average climate which exist for many years. Although climate change occurs on a global scale, the impact of climate change varies from region to region. Therefore, the analysis of the variations in meteorological variables is a very vital issue in monitoring of climate change. In this study, assignment of the change points and trends of annual temperature (Tmean, Tmin and Tmax) data of the Konya Closed Basin in Turkey is examined. For this aim, air temperature data of 11 meteorology station were used. The change point of temperature data was examined using the Pettitt test, Standard Normal Homogeneity test and Buishand Range test. The Mann-Kendall, Spearman Rho and Innovative Şen Trend methods were used to determine trends of air temperature. Most of the change points in annual temperature data were determined as 1993-1994. The trend results show that annual temperature at most stations have increased, more than 80% of which are statistically significant
İklim değişikliği, uzun yıllar için var olan iklim ortalamalarındaki büyük değişimler olarak ifade edilmektedir. İklim değişikliği küresel ölçekte gerçekleşse de, etkileri bölgeden bölgeye değişmektedir. Bu nedenle, meteorolojik değişkenlerdeki değişikliklerin analizi iklim değişikliğinin izlenmesinde çok önemli bir konudur. Bu çalışmada, Türkiye’deki Konya Kapalı Havzası’nın yıllık ortalama sıcaklık, maksimum sıcaklık ve minimum sıcaklık verilerinin trendlerinin ve değişim noktalarının belirlenmesi incelenmiştir. Bu amaçla 11 meteoroloji istasyonunun hava sıcaklığı verileri kullanılmıştır. Sıcaklık zaman serisi verilerinin değişim noktası Pettitt testi, Standart Normal Homojenlik testi ve Buishand Range testi kullanılarak incelenmiştir. Hava sıcaklığı trendlerini belirlemek için Mann-Kendall, Spearman Rho ve Yenilikçi Şen Trend yöntemleri kullanıldı. Yıllık sıcaklık verilerindeki değişim noktalarının çoğu 1993-1994 olarak belirlenmiştir. Trend sonuçları çoğu istasyonda yıllık sıcaklığın arttığını, bunun% 80'inden fazlasının istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZeU5UazNOdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/928
ISSN: 2564-6605
2564-6605
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
1e578e82-686f-4810-933d-52af0f3dab5b.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Jan 23, 2023

Download(s)

22
checked on Jan 23, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.