Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/885
Title: Hekzagonal bor nitrür takviyeli akımsız nikel kaplamanın özelliklerine ısıl işlemin etkisi
Other Titles: Heat treatment effect of hexagonal boron nitride reinforced electroless nickel coatings
Authors: Kocabaş, Mustafa
Yılmaz, Halil
Cansever, Nurhan
Issue Date: 2019
Abstract: Bu çalışmada, 1050 alüminyum alaşım yüzeyine hekzagonal bor nitrür (h-BN) ilaveli akımsız nikel-fosfor (Ni-P) kompozit kaplama uygulanmış ve 400°C’de 1 saat süreyle yapılan ısıl işlemin kaplama yapısına etkisi incelenmiştir. Kompozit kaplamalar, üç farklı miktarda (1, 5 ve 10 g/L) h-BN içeren çözeltide yapılmıştır. Kaplamalara, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), X-ışını spektroskopisi (EDS), X-ışını kırınımı (XRD) analizleri yapılmıştır. Bunlara ilaveten yüzey pürüzlülükleri, sertlikleri ölçülmüş ve %3,5 sodyum klorür (NaCl) çözeltisi içinde elektrokimyasal korozyon deneyleri yapılmıştır. Amorf yapıdaki nikel matrisin ısıl işlem ile kristalin yapıya dönüştüğü tespit edilmiştir. Isıl işlem sonucu sertlik değerleri artmış ve en yüksek sertlik değerine (1015 ± 41 HV0,05), 10 g/L h-BN içerikli çözeltide yapılan kaplamada ulaşılmıştır. Elektrokimyasal deneylerde ise ısıl işlemin kompozit kaplamaların korozyon direncini azalttığı belirlenmiştir.
In this study, surfaces of 1050 aluminium alloy were coated with hexagonal boron nitride (h-BN) reinforced electroless nickel-phosphorus (Ni-P) composite coating and the effect of heat treatment on the coating structure for 1 hour at 400°C was investigated. Composite coatings were performed in solutions which consist of three different compositions (1, 5 and 10 g/L) of h-BN. A scanning electron microscope (SEM), X-ray spectroscopy (EDS) and X-ray diffraction (XRD) analysis were performed on the composite coatings. Additionally, surface roughness and hardness were measured and finally, electrochemical corrosion experiments were conducted in 3.5% sodium chloride (NaCl) solution. The heat treatment process has identified a transition from the amorphous structure to crystalline in the nickel matrix. The result of heat treatment, hardness values increased and the highest value of hardness (1015 ± 41 HV0.05) was achieved with the specimen coated in 10 g/L h-BN solution. In the electrochemical experiments, a reduction in corrosion resistance of the composite coatings was determined as a result of heat treatment.
URI: https://doi.org/10.30728/boron.578022
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpneU9UQTRPQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/885
ISSN: 2149-9020
2667-8438
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
4f62f5b7-f3c0-405a-accf-fdfefa05561a.pdf1.99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

20
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.