Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/797
Title: AMBIENT VIBRATION ANALYSIS of an INDUSTRIAL BUILDING
Other Titles: Bir Sanayi Yapısının Çevresel Titreşim Analizi
Authors: Kartal, Hüseyin
Dere, Yunus
Arslan, Musa Hakan
Issue Date: 2021
Abstract: Due to the heavy and dynamic equipment, the vibration and resonance effects that are not encountered under static dead loading may amplify over time in industrial buildings. This might cause damage to the structural system and create human comfort problems while the structure is in service. In this study, ambient vibration testing of a building composed of reinforced concrete and steel structural systems and located at a boron processing plant in Turkey was performed. The velocities and accelerations caused by the sieve shaker system attached to the structure with springs, are evaluated under the effect of sample loading.
Sanayi yapılarında ağır ve dinamik ekipmanlardan dolayı statik ve ölü yüklemelerde görülmeyecek ölçüde kesit tesirleri zaman içinde oluşabilmektedir. Bu durum yapıların hasar görmelerine ve kullanım sürecinde konfor sıkıntılarına neden olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de bulunan bir bor işletmesi içindeki bir betonarme ve çelik taşıyıcı sisteme sahip bir binanın çevresel titreşim analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yapının içinde bulunan ve yapıya yaylar ile bağlantılı olan dinamik elek sisteminden dolayı yapının betonarme ve çelik kolonlarında oluşan hız/ivme bileşenleri örnek yüklemeler etkisi altında değerlendirilerek yapının risk durumu incelenmiş ve gerekli önlemelerden bahsedilmiştir.
URI: https://doi.org/10.17482/uumfd.773354
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRVeE1qYzBOQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/797
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
8509c48d-6cd4-4fc7-8fce-cd905128b72d.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

22
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.