Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/792
Title: Yersel lazer tarama yöntemi ile farklı geometrik yapıdaki özelliklerin modellenmesi
Other Titles: Modeling of different geometrical properties by terrestrial laser scanning
Authors: Karasaka, Lütfiye
Beg, Adin Adnan Rashid
Issue Date: 2021
Abstract: Lazer tarama teknolojisi optik-mekanik bir ölçme tekniğidir. Lazer tarama ile obje ve yakın çevresinin çok kısa sürede üç boyutlu konum bilgileri elde edilir. Alıcı ile nesne arasındaki mesafe ise bir elektromanyetik enerji olan lazer ışının seyahat süresi ile belirlenmektedir. Lidar tekonolojisi olarak ifade edilen bu ölçme yöntemi günümüzde farklı platformlarda yersel lazer tarama, mobil lazer tarama ve havadan lazer tarama olarak karşımıza çıkarak mekâna veya nesnelere ait 3B veri ediniminde hızlı ve doğru çözümler sunmaktadır. Günümüzde yersel lazer tarama teknolojisinin; mimari belgeleme, arkeolojik çalışmalar, 3B modelleme, madencilik çalışmaları, deformasyon analizleri, orman envanterlerinin çıkarılması gibi çeşitli mühendislik uygulamalarında kullanılması ile farklı mühendislik problemleri daha kolay çözüme ulaşabilmektedir. Ayrıca lazer tarama teknolojisi karmaşık sahnelerin yoğun nokta bulutları yoluyla hızlı bir şekilde yeniden oluşturulmasını sağlar. Bu anlamda kazaların veya adli suçların meydana geldiği karmaşık sahnelerin hızlı bir şekilde belgelenmesi, olay sonrası analizler için delil teşkil eden bilgilerin tespiti ve bunların sayısal arşivi içinde yersel lazer tarama bu görevi gerçekleştirebilen önemli bir araçtır. Bu çalışmada yersel lazer tarama ile farklı uygulamalar içinde yer alan farklı geometrik özellikteki yapılar modellenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SCENE, 3DReshaper, JRC 3D Reconstructor yazılımları kullanılmıştır.
Laser scanning technology is an optical-mechanical measuring technique. By means of laser scanning, three-dimensional position information of the object and its immediate surroundings is obtained in a very short time. The distance between the receiver and the object is determined by the travel time of the laser beam, an electromagnetic energy. This measurement method, which is referred to as lidar technology, provides fast and accurate solutions for 3D data acquisition of space or objects by appearing as terrestrial laser scanning, mobile laser scanning and aerial laser scanning on different platforms. Today, terrestrial laser scanning technology; architectural documentation, archaeological studies, 3D modeling, mining studies, deformation analysis, forest inventories, such as the use of various engineering applications can be solved more easily with different engineering problems. In addition, laser scanning technology allows rapid reconstruction of complex scenes through dense point clouds. In this sense, the rapid documentation of complex scenes in which accidents or judicial offenses occur, the identification of evidence that constitutes evidence for post-incident analysis, and terrestrial laser scanning within their digital archive is an important tool to accomplish this task. In this study different geometric structures are modeled in different applications with terrestrial laser scanning. SCENE, 3DReshaper, JRC 3D Reconstructor software were used to evaluate the data.
URI: https://doi.org/10.29128/geomatik.664728
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFM05UQXhNUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/792
ISSN: 2564-6761
2564-6761
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
301d2da4-c495-4f94-8dd6-1a49e76ee895.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

130
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

24
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.