Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/791
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKarasaka, Lütfiye-
dc.contributor.authorKeleş, Sultan Hilal-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:29:59Z-
dc.date.available2021-12-13T10:29:59Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2149-3367-
dc.identifier.issn2149-3367-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.35414/akufemubid.660828-
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjME9EWTBOQT09-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/791-
dc.description.abstractYeryüzüne ait sayısal modellerin üretilmesinde LiDAR teknolojisi geleneksel yöntemler ile kıyaslandığında emek, zaman ve doğruluk açısından büyük avantajları ile ön plana çıkmaktadır. Düzensiz bir nokta bulutu topluluğundan oluşan LiDAR verilerini işlemek oluşturacağımız sayısal modeller için önemli bir süreçtir. Bu süreç içinde, ham LiDAR verilerinin filtrelenmesi önemli aşamalardandır. LiDAR verilerini filtreleyerek zemin noktalarını belirleyen açık kaynak kodlu ve ticari yazılımlarda birçok farklı filtreleme algoritmaları vardır. Yapılan çalışmalar incelediğinde her algoritmanın farklı arazi yüzeyleri için güçlü ve zayıf yönleri öne çıkmaktadır. Her algoritma içeriğinde farklı parametreleri barındırır. Bu çalışmada büyük çoğunluğunun sık ormanlık alanlardan ve dik yamaçlardan oluşan zorlu bir arazi yüzeyi için açık kaynak kodlu bir yazılımda bulunan CSF (Cloth simulation filter) algoritmasının zemin noktalarını filtrelemedeki performansı test edilmiştir. Farklı parametre değerleri ile yapılan filtrelemeler sonucunda CSF algoritmasındaki grid çözünürlüğü parametresinin zemin noktası belirlemede önemli olduğu, dik ve eğimli bir çalışma alanı için düşük değerlerle daha fazla zemin noktası belirlediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca filtreleme sonucu üretilen arazi modelleri incelendiğinde kaldırılamayan objeler için manuel filtreleme gerekliliği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn the production of digital models belonging to the earth, LiDAR technology stands out with its great advantages in terms of labor, time and accuracy compared to traditional methods. Processing LiDAR data consisting of an irregular point cloud is an important process for the numerical models we will create. In this process, filtering of raw LiDAR data is an important step. In open source and commercial softwares, there are many different filtering algorithms that determine ground points by filtering LiDAR data. When the studies are examined, the strengths and weaknesses of each algorithm stand out for different land surfaces. Each algorithm has different parameters in its content. In this study, the performance of the CSF (Cloth simulation filter) algorithm, which is available in an open source software that can be easily downloaded by the users for a challenging terrain surface consisting of dense forests and steep slopes, was tested. As a result of filtering with different parameter values, it has been revealed that the grid resolution parameter in the CSF algorithm is important in determining the ground point and determines more ground points with low values for a steep and inclined working area. In addition, when the field models produced as a result of filtering are examined, it is concluded that manual filtering is required for the objects that cannot be removed.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleCSF (Cloth simulation filtering) Algoritmasının Zemin Noktalarını Filtrelemedeki Performans Analizien_US
dc.title.alternativePerformance Analysis of CSF (Cloth simulation filtering) Algorithm for Filtering Ground Pointsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.35414/akufemubid.660828-
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage267en_US
dc.identifier.endpage275en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid374864en_US
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept02.08. Department of Geomatic Engineering-
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
87336042-2fbb-421a-bd5f-f994bd8c6d9c.pdf880.29 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

38
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.