Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/772
Title: Fotokopi Merkezlerinde Uçucu Organik Bileşiklere Maruziyet
Other Titles: Exposure to Volatile Organic Compounds in Photocopy Centers
Authors: Kara, Gülnihal
Keywords: Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Issue Date: 2019
Abstract: Fotokopi makineleri iç ortam hava kalite problemlerine yol açabilmektedir. Laboratuar ortamında test odasında yapılan çalışmalar fotokopi makinelerinin fotokopi işlemi süresince çok sayıda uçucu organik bileşiği (UOB) yaydığını göstermiştir. Bu çalışmada dört fotokopi merkezinden ve iki dış hava örneğinden alınan alan numuneleri aktif karbon tüplerinde toplanmış ve gaz kromatografisi-kütle spektrometresi kullanılarak NIOSH tarafından geliştirilen standart metoda göre analiz edilmiştir. Fotokopi merkezi 2’de 0,52-35,90 ?g/m 3 aralığında 18 farklı uçucu organik bileşik belirlenmiştir. Maksimum konsantrasyon 77,59 ?g/m 3 olarak (toluen, fotokopi merkezi 3) belirlenmiştir. Fotokopi merkezlerinde toplam uçucu organik bileşik maruziyeti 15,76-129,03 ?g/m 3 .gün aralığında tespit edilmiştir.
Photocopiers have been caused indoor air quality problems. Studies conducted in the laboratory in the test chamber have indicated that several volatile organic compounds (VOCs) emitted during photocopier operation of photocopier machines. In this study, area samples from four photocopy centers and two outdoor air samples in Konya were collected in charcoal tubes and analyzed using gas chromatography- mass spectrometry according to the standard method developed by NIOSH. Eighteen different VOCs were detected in photocopy center 2 and concentrations ranged from 0.52 ?g/m3 to 35.90 ?g/m 3 . The maximum concentration was determined as 77.59 ?g/m 3 (toluene, photocopy center 3). The daily average exposure to TVOC in photocopy centers detected from 15.76-to 129.03 ?g/m 3 .
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJeU56QTFOUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/772
ISSN: 1019-1011
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
c7105504-2ec9-4a65-b381-a5222b8e8a60.pdf245.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

18
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.