Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/700
Title: Kavşak Trafik Sinyalizasyon Kontrolü için Bulanık Mantık Yöntemi ile Gerçek Zamanlı Sistemin Tasarımı ve Uygulaması
Other Titles: Design And Implementation of Real-Time System with Fuzzy Logic Method For Junction Traffic Signalization Control
Authors: Harb, Anas A. M.
Durdu, Akif
Terzioğlu, Hakan
Issue Date: 2019
Abstract: Ulaşım araçları, insanların ihtiyaçlarını ve mallarını bir alandan diğer bir alana taşımak amacıyla kullanılan araçları ifade eder. Bu araçlar, eski çağlardan günümüz zamanına kadarki tüm araçları içerir. Trafikteki araç sayılarının artması, kullanılan yollar etrafındaki alanların yetersizliği ve bu yolların genişletilememesi veya alt/üst yollar yapılamaması sebebiyle akıllı trafik sinyalizasyon sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde, trafik sistem mekanizmalarının sabit zamana bağlı olması sebebiyle trafik kontrolü yeterli değildir. Değişen trafik koşullarına tepki veren trafik sinyal sistemleri, ulaşım verimliliğini artırmak için önemli bir bileşendir. Zamanlama planlarını iyileştirmek amacıyla kaydedilen verilere dayanılarak geliştirilen bugünkü geleneksel denetleyiciler, artık zamana göre değişen trafik yoğunluğuna ve yolda artan araç sayısı nedeniyle trafik kavşaklarındaki tıkanıklığı ve bu tıkanıklığın kötü sonuçlarını önlemeye çözüm olamamaktadır. İnsan düşüncesine uyum sağlayarak ulaşımı yönlendirecek trafik denetleme mekanizmaları, Bulanık mantık, PLC ve Petri net ağları gibi teknikler kullanılarak tasarlanmaktadır. Bu çalışmada dört yollu bir kavşak için trafik ışıkların akıllı denetim mekanizması altında gerçek verilerle Bulanık Mantık (BM) yöntemi ve klasik (Sabit zaman) yöntemi kullanarak bir kontrol çalışması yapılmıştır. Yazılım kısmı için MATLAB programlama dili kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; Bulanık mantık denetleyici ve klasik denetleyici, performanslarının sonuçları karşılaştırılmıştır. Bulanık mantık yönteminde, belirli saatlerde kavşakta bulunan her caddedeki arabaların sayısı giriş olarak belirlenmiştir. Çıkış ise bulanık mantığın kurallarına göre seçilecek cadde ve o caddedeki yeşil ışığının süresi olarak belirlenmiştir. Giriş ve çıkış parametrelerinin sayısal verileri bulanıklaştırılması, bulanık mantığın kural seti sayesinde araba sayısına göre yeşil ışığın süresi ve cadde seçiminde akıllı bir kontrol sistemi elde etmemizi sağlayabilmiştir. Aynı verileri klasik yöntemde de kullanarak, bulanık mantık yönteminin klasik yönteminden daha etkin olduğu görülmüştür.
A lot of vehicles have been used to transport people's needs and goods from one area to another. These tools include all the tools from ancient times to the present. Intelligent traffic signaling systems are needed due to the increase in the number of vehicles in the traffic, the insufficiency of the areas around the roads used and the inability to expand these roads or lower / upper roads. At present, traffic control is not sufficient due to the fixed time of the traffic system mechanisms. Traffic signaling systems that react to changing traffic conditions are an important component to improve transport efficiency. Based on data recorded to improve timing plans, today's traditional controllers are no longer the solution to preventing traffic congestion at traffic junctions and the adverse consequences of this congestion due to the increasing traffic density and the number of vehicles on the road. It is designed using techniques such as traffic control mechanisms, Fuzzy logic, PLC and Petri net networks to adapt to human thinking. In this study, a control study was conducted for a four-way intersection using the Fuzzy Logic (BM) method and classical (Fixed time) method with real data under the intelligent control mechanism of traffic lights. MATLAB programming language is used for the software part. In the results of working; The results of performance of fuzzy logic controller and classical controller were compared. The exit is determined according to the rules of fuzzy logic and the duration of the green light on that street. Blurring the numerical data of the input and output parameters enabled us to obtain an intelligent control system for the duration of the green light according to the number of cars and the street selection thanks to the rule set of the fuzzy logic. Using the same data in the classical method, fuzzy logic method was found to be more effective than the classical method. In the fuzzy logic method, the number of cars on each street at the intersection was determined as the entrance at certain times.
URI: https://doi.org/10.31590/ejosat.638612
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpVNE5UQXlNZz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/700
ISSN: 2148-2683
2148-2683
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
a2c996a7-7317-4460-81f6-0d528f41be93.pdf718.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

158
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

92
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.