Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5458
Title: Deprem Sonrası Yeniden Yapılaşma: Osmaniye Örneği
Other Titles: Rertructuring After the Earthquake: The Case of Osmaniye
Authors: Büyüköztürk, Elife
Oral, Murat
Keywords: Deprem
Earthquake
Osmaniye
Yeniden Yapılaşma
Reconstruction
Publisher: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Abstract: Türkiye, birinci derece deprem kuşağında yer aldığından dolayı, kentlerde deprem etkisi göz ardı edilmemesi gereken önemli bir başlıktır. 2023 Pazarcık depremi birçok ilde can ve mal kaybına neden olmuştur. Bu kentlerden birisi de Osmaniye ilidir. Deprem sonrasında kentte riskli alan ve yapılar, “Hasar Tespit Çalışmalarıyla” yetkililerce tespit edilmiştir. Tespitler sonucu ağır hasarlı ve 2000 yılı öncesi yapılmış orta hasarlı yapıların kontrollü yıkımları gerçekleştirilmiştir. Yıkımlar sonrası kontrolsüz ve çarpık yapılaşan kent için bu durumun bir fırsata çevrilebileceği kanaatine varılmıştır. Kentte ilk olarak dikkat edilmesi gerekli husus zayıf zemin etkisi olan yerlerde yeniden yapılaşmanın öngörülmemesidir. Bu kapsamda yapı açığı ortaya çıkmasına karşı yeni bir kentsel gelişim alanı belirlenmeli, kentin yavaş yavaş o tarafa kaymasına olanak sağlanmalıdır. Kamusal alan eksikliği, otopark, ulaşım, yeşil alan, park sorunları sık sık gündeme gelen kentte, bu konuları göz ardı etmeden yeniden yapılaşmanın sağlanması daha nitelikli alanlar oluşmasına katkı sağlayacaktır. Ancak bu çalışmalar yapılırken kente bütüncül bir açıdan yaklaşılması ihmal edilmemelidir. Bu çalışma, Pazarcık depreminin kentteki hasarlarını ortaya koymayı amaçlama ve yeniden yapılaşma için stratejiler belirlemeyi hedeflemektedir. Bu stratejiler kapsamında depremden çok fazla etkilenen Osmaniye çarşı merkezi, İstasyon caddesi civarı, Yeni Belediye çevresi, Rahime Hatun mahallesine yönelik tespitlerde bulunulup, yön haritaları oluşturulacaktır. Sonuç olarak deprem sonrası kentte yapılacak olan çalışmalar, kentsel dönüşüm kapsamında bütüncül olarak ele alınmalıdır.
Since Turkey is located the first degree earthquake zone, the earthquake effect in cities is an important topic that should not be ignored. The 2023 Pazarcık earthquake caused loss of life and property in many provinces. One of these cities is Osmaniye province. After the earthquake, risky areas and structures in the city were identified by the authorities through “Damage Assessment Studies”. As a result of the findings, controlled demolition of heavily damaged and moderetely damaged buildings built before 2000 was carried out. It has been concluded that this situation can be turned into an opportunity fort he city, which has become uncontrolled an unplanned after the demolition. The first thing to consider in the city that everthing with a weak ground effect shold not be reconstructed. In response to emergence of this fragility and strecture deficit, a new develoment area is determined, allowing the city to gradually shift at those points. In the city where lack of public space, parking, transportation, green areas, and park problems are frequently brought to the agenda, the reconstruction should be carried out without ignoring these issues and fort he benefit of more organized areas anda contributions. Howewer, while carrying out these studies, approaching the city from a holistic perspective should not be neglected. This study aims to reveaal the damages of the Pazarcık earthquake in the city and to determine strategies for reconstruction. Within the scope of these strategies, determinations will be made and direction maps will be created for the Osmaniye market center, the Istasyon Street vicinity, the New Municipality surroundings, and the Rahime Hatun neighborhood, which were heavily affected by the earthquake. As a result, the woeks to be carried out in the city after the earthquake should be considered hilistically within the scope of urban transformation.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5458
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
I_ Political Science and Public Administration Symposium_tnku_2023(3).pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

16
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.