Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5432
Title: Virtual Tours for Enhamcement of Architectural Heritage: a Case Study Karaman Fisandon Church
Other Titles: Kültürel Mirası Zenginleştiren Sanal Turlar: Karaman Fisadon Kilisesi Örneği
Authors: Güleç Korumaz, Saadet Armağan
Kilit, Rukiye Merve
Keywords: Virtual tour
VR
Panoramic images
QR code
Fisandon Church
Sanal tur
Panoramik fotoğraf
QR kod
Fisandon Kilisesi
Abstract: It has great importance in the preservation and presentation of cultural heritage that people from a wide range of societies can easily access historical buildings. Virtual tours have a significant role in the promotion and understanding of cultural heritage. Virtual tours are data aiming to access historical buildings and their information by using a smartphone, tablet, smart glasses, or head-mounted devices with the help of advanced technologies. Because of this feature, virtual tours have become one of the most used and popular information methods for cultural heritage. Because of the fact that historic buildings can be accessed quickly and easily online, it is considered as an important input in terms of introducing historical buildings and their surroundings. Thus, online data, which has a wide range of usage possibilities from education activities to tourism, has been stored in digital platforms and a database that could be created and stored for publishing with all stakeholders. In this article, a virtual tour with panoramic photos was prepared for the Fisandon Church located in Dereköy Village of Karaman province. During the tour, visitors can both access information about the building and take a virtual tour around and inside the building. For more details, they can access the prepared brochure with the help of a QR code. This study contributed to the worldwide access of the Fisandon Church; an important Byzantine structure located in the rural settlement. In conclusion, general evaluations were made about the advantages of virtual tours for promoting cultural heritage.
Toplumun her kesiminden insanın tarihi yapılara kolaylıkla erişebilir hale gelmesi, kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında büyük öneme sahiptir. Sanal turlar bu amaçla ileri teknolojilerin yardımıyla, bir akıllı telefon ya da tablet kullanılarak kolaylıkla tarihi yapılara ve hakkındaki bilgilere erişebilmeyi amaçlayan verilerdir. Bu özelliğinden dolayı sanal turlar çok kullanılan ve gün geçtikçe yaygınlaşan bilgilendirme yöntemlerden biri haline gelmiştir. Tarihi yapılara çevirimiçi olarak hızlı ve kolay ulaşılabilir olması tarihi yapıların ve içindeki çevrenin tanıtılması yönü ile önemli görülmektedir. Böylelikle eğitim faaliyetlerinden turizme kadar geniş kullanım olanaklarına sahip online veriler dijital ortamda depolanarak vegerektiğinde yayımlanabilecek bir veri tabanı oluşturulmaktadır. Makale kapsamında Karaman ili Dereköy Köyü’nde bulunan Fisandon Kilisesi için panoramik fotoğraflarla bir sanal tur hazırlanmıştır. Turda ziyaretçiler hem yapıyla ilgili bilgilere ulaşabilirler hem de yapının etrafında ve içinde sanal gezinti yapabilmektedirler. Daha fazla detay için QR kod yardımıyla, hazırlanmış olan broşüre erişebilmektedirler. Bu çalışma kırsal yerleşmede bulunan, önemli bir Bizans yapısı olan Fisandon Kilisesinin dünya çapında erişiminin sağlanmasına katkıda bulunması bakımından önemlidir. Sonuç bölümünde ise sanal turların kültürel mirasın tanıtılması ve benimsenmesindeki önemi üzerine genel değerlendirmeler yapılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5432
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24-8-73.2680-2286-2296.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

314
checked on Jun 17, 2024

Download(s)

10
checked on Jun 17, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.