Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5431
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŞalkacı, Fatma Betülen_US
dc.contributor.authorGüleç Korumaz, Saadet Armağanen_US
dc.date.accessioned2024-04-25T11:33:24Z-
dc.date.available2024-04-25T11:33:24Z-
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/5431-
dc.description.abstractBezirhaneler, en genel tanımıyla bitki tohumlarından yağ çıkarılan tarihi endüstriyel tesislerdir. Günümüzdeki modern değirmenlerin ve fabrikaların tarih içerisindeki önemli temsilcilerindendir. Özgün kullanımlarında; keten, ızgın, belemir gibi çeşitli bitkilerin preslenmesiyle yağ elde etmeyi amaçlayan bu yapılardan elde edilen yağlar; mekanik yağlama, aydınlatma ve beslenme amaçlı olarak tarih boyunca kullanılmıştır. Endüstriyel üretimin gelişmesi ile bu yapılar kaderine terk edilmiş, zaman içerisinde de bu yapılarınbirçoğu kaybedilmiştir. Aksaray ili sınırları içerisinde Osmanlı imparatorluğunun yükseliş dönemine tekamül eden çok sayıda bezirhane yapısının olduğu bilinmektedir. Bu yapıların önemli bir bölümü Ihlara, Güzelyurt ve Belisırma kasabalarında yer almaktadır. Bu yapıların bölgedeki kalkınmaya önemli etkilerinin olduğu, üretimi de önemli ölçüde destekledikleri tarihi belgelerden rahatlıkla anlaşılmaktadır. Çalışma kapsamı: Aksaray ili sınırları içerisindeki yerleşimlerde, günümüze kadar ulaşmış tarihi bezirhanelerin mekânsal özelliklerini araştırarak, belgeleme çalışması gerçekleştirmek ve bu yapılar ile ilgili olarak tarihsel bir araştırma yapmaktır.en_US
dc.description.abstractBezirhanes, in the most general definition, are historical industrial facilities where oil is extracted from plant seeds. They are one of the important representatives of today's modern mills and factories in history. In their original use; The oils obtained from these structures, which aim to obtain oil by pressing various plants such as linen, Izgın(Eruca cappadocica), belemir(Cephalaria syriaca); It has been used throughout history for mechanical lubrication, lighting and nutrition. With the development of industrial production, these structures were abandoned to their fate, and many of these structures were lost over time. It is known that there are manybezirhanebuildings within the borders of Aksaray province, which evolved into the rise of the Ottoman Empire. An important part of these buildings islocated in the towns of Ihlara, Güzelyurt and Belisırma. It is easily understood from the historical documents that these buildings have important effects on the development of the region and support production to a great extent. In the scope of study: To carry out a documentation study by investigating the spatial characteristics of the historical bezirhanesthat have survived to the present day in the settlements within the borders of Aksaray province and to conduct historical research on these buildings.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofPremium e-Journal of Social Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBezirhaneen_US
dc.subjectBeziryağıen_US
dc.subjectKeten tohumuen_US
dc.subjectAksarayen_US
dc.subjectIhlaraen_US
dc.subjectGüzelyurten_US
dc.subjectBelisırmaen_US
dc.subjectMimari korumaen_US
dc.subjectLinseed oilen_US
dc.subjectArchitectural conservationen_US
dc.titleKültürel Miras'ta Endüstrinin Dönüşümü ve Yeniden Kullanım Olanakları: Aksaray Bezirhanelerien_US
dc.title.alternativeIndustry Transformation and Reuse Opportunities in Cultural Heritage: Aksaray Bezirhanesen_US
dc.typeResearch Articleen_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.37242/pejoss.2158-
dc.contributor.affiliationFakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümüen_US
dc.relation.issn2687-5640en_US
dc.description.volume5en_US
dc.description.issue15en_US
dc.description.startpage439en_US
dc.description.endpage450en_US
dc.departmentFakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-2547-3085en_US
dc.institutionauthorGüleç Korumaz, Saadet Armağanen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeResearch Article-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept04.01. Department of Architecture-
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09.pdf923.31 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

32
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.