Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5318
Title: Gümüşler- Özyurt (Niğde) Arasının Yapısal Özellikleri
Other Titles: Structural Features Of Gümüşler-Aktaş (Niğde) Regıon
Authors: Demircioğlu, Ramazan
Coşkuner, Berkant
Keywords: Niğde
Gümüşler
Çok Evreli Deformasyon
Poly-phase Deformation
Kıvrımlanma
folding
Publisher: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Gümüşler ile Özyurt arasında kalan bölgedeki kayaçların yapısal özelliklerinin incelenmesidir. İnceleme alanında temeli, Niğde Masifine ait Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı, Gümüşler metamorfileri ve Aşıgediği metamorfitleri oluşturur. Temele ait bu birimler, Sineksizyayla metagabrosu tarafından kesilmiştir. Tüm bu birimler ise Geç Kretase yaşlı Üçkapılı Granodiyoriti tarafından kesilmiştir. Bu birimleri, Miyo-Pliyosen yaşlı volkanik kayaçlar uyumsuz olarak örter. Tüm bu birimler ise, Kuvaterner yaşlı yamaç molozu ve alüvyonlar tarafından uyumsuz olarak örtülürler. Çalışma alanında yüzeyleyen, Niğde Masifi’ne ait yüksek dereceli metamorfik kayaçlar, çok evreli deformasyona uğramışlardır. Çok evreli deformasyon sonucu, kayaçlarda özellikle tip-3 türü kıvrım girişim yapıları gelişmiştir. Alanda, harita ölçeğinde, kuzeydoğuya ve güneybatıyı dalımlı kıvrımlar izlenmektedir. Bu durum, alanın güneyindeki Çamardı bölgesi ile benzer özellikleri göstermektedir.
Bu çalışmanın amacı, Gümüşler ile Özyurt arasında kalan bölgedeki kayaçların yapısal özelliklerinin incelenmesidir. İnceleme alanında temeli, Niğde Masifine ait Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı, Gümüşler metamorfileri ve Aşıgediği metamorfitleri oluşturur. Temele ait bu birimler, Sineksizyayla metagabrosu tarafından kesilmiştir. Tüm bu birimler ise Geç Kretase yaşlı Üçkapılı Granodiyoriti tarafından kesilmiştir. Bu birimleri, Miyo-Pliyosen yaşlı volkanik kayaçlar uyumsuz olarak örter. Tüm bu birimler ise, Kuvaterner yaşlı yamaç molozu ve alüvyonlar tarafından uyumsuz olarak örtülürler. Çalışma alanında yüzeyleyen, Niğde Masifi’ne ait yüksek dereceli metamorfik kayaçlar, çok evreli deformasyona uğramışlardır. Çok evreli deformasyon sonucu, kayaçlarda özellikle tip-3 türü kıvrım girişim yapıları gelişmiştir. Alanda, harita ölçeğinde, kuzeydoğuya ve güneybatıyı dalımlı kıvrımlar izlenmektedir. Bu durum, alanın güneyindeki Çamardı bölgesi ile benzer özellikleri göstermektedir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5318
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
G__m____ler- __zyurt (Ni__de) Aras__n__n Yap__sal __zellikleri[#763169]-1185033.pdf3.23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on May 13, 2024

Download(s)

2
checked on May 13, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.