Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5310
Title: Mikro Mekanlar İçin Modüler ve Esnek Mobilya Tasarımları Üzerine Bir Değerlendirme
Other Titles: An Evaluation of Modular and Flexible Furniture Designs for Micro Spaces
Authors: Kurnalı, Melih
Keywords: Mikro Mimarlık
Microarchitecture
Mobilya Tasarımı
Furniture Design
İç Mekan
Interior Space
Modüler İç Mekan
Modular Interior Space
Kısıtlı Hacim
Limited Space
Publisher: Iksad Global Publications
Abstract: Mikro Mimarlık kavramı bilişim disiplinlerinde önemli bir konu olmasının yanında mimarlık içinde bir uzmanlık alanına dönüşmektedir. Mikro Mimarlık mekanın işlevini ve hatta formunu koruyarak, mimarlığın minyatüre edilmesi olarak tanımlanabilir. Mikro Mimarlık duyusal kaliteyi ve sanatsallığı ön plana çıkararak, insan-doğa uyumunu daha çevreci hale gelen boyutlarla mümkün kılmaktadır. Mikro Mimarlık anlayışının ortaya çıkmasında önemli sebepler söz konusudur. Kentlerdeki; inşa faaliyetleri, sürekli büyüme ve nüfus artışı, kent içi serbest alanların ve inşa arazilerinin yetersiz kalmasına sebep olmuştur. Kentler sürekli dış çevrelerine doğru büyümektedir. Bu büyüme ile yeni merkezlerin oluşması ve şehir merkezinden uzak konumlanmaya başlayan konutlar, birçok kaynak sorununu beraberinde getirmiştir. Doğal kaynakların yapı üretimi için yok edilmesi bu kaynak sorunlarının öncelikli sebebidir. Ekonomi odaklı sorunlar, kullanıcıları merkeze yakın olmaya ve bunun yanında küçük hacimli konutlara itmektedir. Kent merkezinde yeterli inşa alanı kalmadığından, küçük hacimli konut üretimi de zorunluluğa dönüşmektedir. Sayısı artan küçük hacimli konutlar düşük maliyetli işletme giderleri ile ailelerin de tercihi olmaktadır. Şehir merkezine yakın küçük hacimli bir konut; ulaşım, sosyal ve rekreasyon alanlarına yakınlık konuları açısından kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilecektir. Bu anlamda kent merkezlerinde küçük hacimli konut üretimleri artarak devam etmektedir. Mevcut üretimler, standart donatıların, mekanlar içerisine sığdırılmasına odaklandığından çok işlevli mikro mekan tanımından uzaklaşmaktadırlar. İlerleyen yıllarda mekan hacimlerinin daha da küçülerek mikro mekanlarda çok yönlü, çok amaçlı donatılarla bütünleşeceği öngörülmektedir. Bu öngörü ile yapılar için genel bir mekânsal değerlendirme yapmak mümkün olmasa da hacimleri çok yönlü ve işlevli, esnek mobilya anlayışları ile değerlendirmek mümkün olabilir. Özetle, mikro mekanlar için uygun mobilya anlayışına yönelik öngörülerde bulunmak, örnek mobilya ve donatıların temel özelliklerini belirlemek ve sunmak çalışmanın öncelikli amacını oluşturmaktadır.
The concept of microarchitecture is not only an important issue in the disciplines of informatics, but it is also becoming an area of expertise for architecture. Microarchitecture preserving the function and even form of the space can be described as the miniaturization of architecture. By emphasizing the sensory quality and artistic, microarchitecture makes human-nature harmony possible with more environmentally friendly dimensions. There are important reasons for the emergence of the microarchitecture style. Urban construction activities, continuous growth, and population growth have caused inadequate urban free spaces and building lands. Cities are constantly growing towards their outer environment. With this growth, the formation of new centres and the housing that started to be located far from the city centre brought many resource problems. The destruction of natural resources for building construction is the primary cause of these resource problems. Economy-oriented problems push users to be close to the city centre as well as small housing. Since there is not enough building space in the city centre, small-volume housing production becomes a necessity. Small housing can be the choice of families because of low-cost operating expenses. A small volume of housing close to the city centre will be ready to meet user needs in terms of transport, social and recreation areas. In this sense, small-volume housing production in urban centres continues to increase. Current generations are moving away from the definition of multifunctional micro space, as they focus on fitting standard equipment into spaces. In the following years, it is predicted that the space volumes will become smaller and integrated with versatile, multi-purpose equipment in micro spaces. Although it is not conceivable to make a general spatial evaluation for the buildings with this foresight, it may be possible to evaluate these volumes with versatile and functional, flexible furniture concepts. In summary, the primary purpose of the study is to make predictions about the understanding of furniture suitable for micro spaces, to determine and present the basic features of sample furniture and fittings.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5310
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262ebf_43116eb9e853420882cc031906d13d30.pdf2.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

4
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.