Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5054
Title: Plazma Sistemlerinin Çevre Mühendisliği Alanında Kulanılabilirliğinin Araştırılması
Authors: Tongur, Süheyla
Zambak, Şule Büşra
Keywords: Plazma sistemleri
Metilen mavisi
Plazma ile arıtım
Atmosferik basınçlı plazma
Su Arıtım Teknolojisi
Abstract: Çalışmada; ülkemizde ilk kez atmosferik basınçta sıvı (su) arıtımına izin veren bir plazma jet reaktörünün tasarımının gerçekleştirilerek, arıtıma ne ölçüde katkı sağlayacağının araştırılması planlanmaktadır. Çalışma yenilikçi bir teknoloji olan plazma sistemlerinin, çevre mühendisliği alanında kullanılabilirliğinin araştırılması ve literatüre katkı sağlaması yönüyle önem arz etmektedir. Literartür araştırmalarının ışığında, plazma sistemleri ile çevre mühendisliği alanında yapılan çalışmaların, genel olarak renk giderimi yönelik olduğu gözlenmektedir. Literatürde çoğunlukla model boyalar olarak Metilen Mavisi (MM), Metil Orange (MO), Kongo Kırmızısı (KK)) giderim verimleri karşılaştırılmaktadır. Çalışmalarda genel olarak Argon besleme gazı kullanılmaktadır. 20 ve 30 dk’ lık işlem sürelerinde doğrudan işlem sonuçları üç farklı boya değerlendirildiğinde 20 dk’ lık işlem sonucunda MM %95, MO %97, KK %86 gibi yüksek giderim verimlerinin elde edildiği gözlenmektedir. Sonuç olarak; çalışmamızda, dünyada plazma teknolojisinin su arıtımında kullanılabilirliğine yönelik yapılan çalışmalardan ilham alınarak, ülkemizde de su arıtımı alanda yeni bir teknoloji olan atmosferik plazma sisteminin kullanılabilirliği değerlendirilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5054
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
esciconf_2022_proceeding_book.pdf987.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

110
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

36
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.