Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5052
Title: Toluenin p-ter-Bütilkaliks[4]aren Üzerine Adsorpsiyonunda Merkezi Kompozit Tasarımın Uygulanması
Authors: Kutluay, Sinan
Temel, Farabi
Baytar, Orhan
Şahin, Ömer
Tabakcı, Mustafa
#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
Fakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
Fakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Keywords: Gaz adsorpsiyonu
Merkezi kompozit tasarım
p-terkaliks[4]aren
Toluen
Yanıt yüzeyi metodu
Issue Date: 2019
Publisher: INSAC
Abstract: Bu çalışmada, adsorbent olarak p-ter-bütilkaliks[4]aren kullanılarak toluene karşı gaz adsorpsiyon özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla, merkezi kompozit tasarım (MKT) temelli Yanıt Yüzeyi Metodu (YYM) uygulanarak, adsorpsiyon prosesi üzerine önemli derecede etkisi bulunan adsorpsiyon süresi (30-70 dk.), başlangıç konsantrasyonu (10-15 ppm) ve sıcaklık (25-40°C) gibi adsorpsiyon koşullarının deneysel tasarımı ve optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. MKT temelli YYM, adsorpsiyon koşulları ile adsorpsiyon kapasitesi arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için bir yaklaşım geliştirmek üzere >%95 güven düzeyi (p <0,05) ile varyans analizi (ANOVA) kullanılarak başarıyla uygulanmıştır. Çıktı Yanıtını tahmin etmek için YYM tarafından bir ampirik model gelirştirilmiştir. ANOVA, yüksek bir regresyon katsayısı değeri (R2=0,9996) ile regresyon modelinin tatmin edici öngörüsü türetilmiştir. Çok değişkenli deney tasarımı ile tahmin edilen maksimum adsorpsiyon kapasitesi için optimum proses koşulları; 69,88 dk. adsorpsiyon süresi, 14,95 ppm başlangıç konsantrasyonu, 28,73°C adsorpsiyon sıcaklığı olarak belirlenmiştir. MKT temelli YYM kullanılarak bulunan optimum adsorpsiyon koşulları altında, gaz fazındaki toluen için maksimum adsorpsiyon kapasitesi ise 148,46 mg/g olarak tespit edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5052
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
813575dd-0644-48c7-b256-1640542bcc6a.pdf2.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

6
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.