Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/502
Title: An Analysis and Countermeasures of Fatal Accidents Caused By Firedamp Explosions In Underground Coal Mines In Turkey
Other Titles: TÜRKİYE’DE YERALTI KÖMÜR MADENLERİNDE GRİZU PATLAMALARININ NEDEN OLDUĞU ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARININ ANALİZİ VE KARŞI ÖNLEMLER
Authors: Dursun, Arif Emre
Keywords: Mühendislik, Jeoloji
Maden İşletme ve Cevher Hazırlama
Issue Date: 2019
Abstract: Fatal accidents in underground coal mines in Turkey are common and experienced frequently. The major accident categories for underground coal mining in Turkey are gas related accidents (firedamp and outbursts), roof falls, flooding, fire and transport. In recent years, coal mine gas related accidents in Turkey, which are usually caused by firedamp and outbursts, are still threatening miners’ lives. Firedamp explosions are majorly serious mine accidents that can occur quickly and cause great deal damage. In this study, work-related accidents caused by firedamp and another gas accidents in Turkey between the years 2010-2016 were analyzed. As a result of these analyses, the number of deaths in underground coal mines in the past 7 years is 550 and the fatality rate is found to be 96.86%. The percentage of gases as the cause of the deaths is 70.18%. In this study, countermeasures are proposed that can prevent and control firedamp explosions and other gas related accidents.
Türkiye’de yeraltı kömür madenlerinde ölümlü iş kazaları yaygındır ve çok sıklıkla yaşanmaktadır. Türkiye’de yeraltı kömür madenciliğinde yaşanan başlıca kaza kategorileri grizu patlamaları ve püskürmeler, göçükler, sel baskını, nakliye ve yangınlardır. Son yıllarda, Türkiye’de genellikle grizu patlamaları ve püskürmeler nedeniyle oluşan gaz patlamalarının neden olduğu yeraltı kömür madeni kazaları, madencilerin hayatlarını tehdit etmektedir. Grizu patlamaları, ani ortaya çıkan ve büyük zarar verebilen büyük çaptaki ciddi maden kazalarıdır. Bu çalışmada Türkiye’de 2010-2016 yılları arasında yeraltı kömür madenlerinde grizu ve diğer gazların neden olduğu iş kazaları analiz edilmiştir. Analizler sonucunda bu 7 yıl içerisinde yeraltı kömür madenlerinde meydana gelen ölüm sayısı 550 ve ölüm oranı %96,86 olarak bulunmuştur. Bu ölümlerin nedenleri arasında gazların oranı %70,18’dir. Bu çalışmada grizu ve diğer gaz kazalarını önleyebilecek ve kontrol altına alabilecek önlemler önerilmektedir.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFM09URTBOQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/502
ISSN: 2564-7024
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collections
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
b5a0cafc-5b57-49ed-8beb-532a002bf8c2.pdf774.74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

358
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

68
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.