Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4976
Title: Farklı inançların diyalog içinde olduğu bir İstanbul
Authors: Aydın, Mehmet
Keywords: Sosyal
Sosyal
Tarih, Sosyal
Sosyal
Din Bilimi, Sosyal
Sosyal
Kültürel Çalışmalar, Sosyal
Sosyal
Sanat
Issue Date: 2012
Abstract: 1453 yılında İstanbul‟un fethiyle birlikte, müslüman Türkler İstanbulu eğemen müslüman sınıfı olarak teşkil etmişlerdir ve çok farklı inanç mensupları arasına müslümanlarda dâhil olmuştur ve İstanbul adeta bir dinler ve farklı kültürler merkezi haline gelmiştir. Osmanlı Devleti‟nin engin hoşgörüsü içinde bugüne kadar gelebilen Yahudiler, Ermeniler, Süryaniler, Latin-Katolikler, Ortodokslar ve Keldaniler İstanbul‟da ahenk içinde yaşamışlar ve “çokluk içinde birlikte yaşama” formülünü evrensel medeniyete armağan etmişlerdir. İstanbul‟da yaşayan din mensupları arasında bu yazımda ele alacağım temel konu, Ermeniler, Katolik-Ermeniler ve Protestan-Ermeniler olmak üzere üç ayrı Ermeni cemaatinin Müslümanlarla, Yahudilerle ve Hıristiyanlarla birlikte huzurla yaşadıklarını vurgulamaktır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/148561
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4976
ISSN: 1306-4223
2822-4612
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.