Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4972
Title: İntörnlerin anne sütü ve bebek dostu hastane uygulaması ile ilgili bilgi ve farkındalık durumu
Authors: Durduran, Yasemin
Bodur, Said
Keywords: Fen
Tıp
Cerrahi
Issue Date: 2013
Abstract: Amaç: Anne sütünün teşvikinin önemli bir ayağı farkındalıktır. Bu çalışma intörnlerin anne sütü ve bebek dostu hastane konularında bilgi ve farkındalık düzeyini belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışma, 2010 yılında Selçuk Üniversitesi (S.Ü) Meram Tıp Fakültesinde çalışmaya katılmayı kabul eden % 57si erkek 96 intörn üzerinde yapıldı. Veriler hazırlanan bir anket formu uygulanarak elde edildi. Bulgular: İntörnlerin anne sütü ve anne sütü ile beslemenin çeşitli özelliklerini % 2 - % 96 düzeyinde doğru olarak bildiği belirlendi. İntörnlerin sadece yarısı doğru emzirme tekniğini bilmekteydi. Bebek dostu hastane olunabilmesi için gerekenleri bilenler % 31'di. Eğitim aldıkları hastanenin emzirme politikasını bilme düzeyi ise sadece % 11'di. Sonuç: İntörnlerin anne sütü uygulamalarına yönelik bilgi düzeyi düşüktür. İntörnlerin bu konudaki bilgi ve farkındalıklarının arttırılması, toplumda anne sütü ile beslemenin yaygınlaştırılması ve sürdürülmesine olumlu katkı sağlayabilir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/254301
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4972
ISSN: 1300-7416
2602-2109
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.