Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4917
Title: Tahrir defterlerinin Alevilik – Bektaşilik araştırmalarına katkısı: Irène beldıceanu – Steınherr örneği
Authors: Solmaz, Bünyamin
Taşğın, Ahmet
Keywords: Sosyal
Sosyal
Antropoloji
Issue Date: 2012
Abstract: Osmanlı Devletinin kuruluşunun ardından Tahrir Defterlerine kaydedilen göçebe toplulukların sosyal yapılarının anlaşılmasına sunacağı katkıyı ele aldı. Toplulukların yerleştikleriyerler ve bu yerleşim yerlerinden elde edilecek vergilerin tutulduğu kayıtlar üzerinden birçözümlemeye dikkat çekti. Tahrir Defterleri etrafında Alevi - Bektaşi yerleşimcilerin izlerinintakibinde sunduğu katkıyı vurguladı.Bu makale Alevi - Bektaşi toplulukların sosyal yapısı, organizasyonu ve faaliyetleri ile TahrirDefterlerinin verdiği malumatın geleneksel kaynaklarında da olduğunu ortaya koydu. FakatAlevi - Bektaşi topluluklar hakkında bilgi veren resmi kaynaklar ile kaynaklardan hareketlearaştırmacılar Alevi - Bektaşi kaynakları arasında ilişki kurmakta zorlandılar.Bu çerçevede Irène Beldiceanu - Steinherr’ın Bektaşlu topluluğuna ilişkin yayınladığı makaleçerçevesinde bu konu burada tartışıldı. Makalenin merkezinde Tahrir Defterleri ve Alevi -Bektaşi kaynaklarına dayanarak Bektaşlu oymağına yönelik yaptığı çalışmasıyla başlayan tartışmalar ele alındı. Yine Beldiceanu - Steinherr’in makalesine tartışmanın taraflarından IrèneMélikoff ’un eleştirisi ve bu eleştirinin gerekçeleri üzerinde duruldu.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/129535
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4917
ISSN: 1306-8253
2147-9895
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.