Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4904
Title: Cardiac iron load and novel p-wave measurements in patients with thalassemia major The role of P index and Interatrial Block
Authors: Kayrak, Mehmet
Abdulhalikov, Turyan
Acar, Kadir
Gül, Enes Elvin
Özbek, Orhan
Uçar, Ramazan
Keywords: Fen
Tıp
Cerrahi
Issue Date: 2012
Abstract: Kalpteki demir yükünün ventriküler repolarizasyon üzerindeki olumsuz etkileri beta-talasemi hastalarında gösterilmiştir. Fakat atriyal fibrilasyon (AF) gelişiminin bağımsız risk faktörleri olan P-dalga parametreleri ile ilgili beta talasemili hastalarda kısıtlı bilgi vardır. Bu nedenle biz asemptomatik beta talasemili hastalarda P-dalga parametreleri ile magnetic rezonans görüntülemede (MRG) elde edilen demir yükü arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.Çalışmaya 22 β-TM hastaları ve yaş ve cinsiyetle uyumlu olan 22 sağlıklı kontrol dahil edildi. P max, P min, and Pi β-TM grupta sağlıklı kontrole gore anlamlı derecede yüksek tespit edildi (p=0.005, p=0.01, and p=0.03, sırasıyla). Pd gruplar arasında benzer bulundu (p=0.46). Kısmı IAB prevalansı β-TM hastalarında artmış bulundu ve komplet IAB sadece bir hastada görüldü P-dalga parametreleri kardiyak T2*<20 msan and T2*>=20 msan olan hastalarda benzer bulundu. P-dalga parametreleri ile kardiyak T2* MRG değerleri arasında anlamlı korelasyon izlenmedi. Bu çalışma gösterdi ki, P-dalga parametreleri sol ventrikül fonksiyonları korunmuş olan β-TM hastalarında kısmen etkilenmiştir ve bu bozulma kardiyak demir yükü ile ilişkili değildir. Sonuç olarak, β-TMnin AF gelişmesindeki rolü halen tartışmalıdır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/161804
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4904
ISSN: 1304-3889
1304-3897
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.