Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4664
Title: İç Mimarlık Eğitim Müfredatının Oluşturulmasında Güncel Yaklaşımlar
Authors: Şekerci, Ceyhun
Oral, Murat
Abstract: İç mimarlık eğitiminde yaşanan arz ve talep durumuna bağlı olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştiren kurumların sayısında hızlı bir artış gözlemlenmektedir. Bu durumda eğitim alanında nitelik ve nicelik açısından günceli yakalamak ve geleceğe dair iç mimarlık disiplininin eğitim müfredatında olması gereken güncel yaklaşımları belirlemeye çalışma gerekliliği doğmaktadır. Bu çalışmada bu güncel yaklaşımların belirlenmesi hedeflenip iç mimarlık bölümleri için eğitim müfredatının oluşturulması ya da güncellenmesi sürecinde yer alan kriterler tartışılmıştır. İç mimarlık eğitimi ulusal ve uluslararası kriterler doğrultusunda değerlendirilmiş, son on yılda Yükseköğretim Kurumu ve Proquest veri tabanı ve İç Mimarlık Eğitimi Kongreleri’nde yer alan çalışmalar analiz edilmiştir. İç mimarlık bölümü eğitim programı kapsamında; stüdyo merkezli, dijital teknolojilerin ön planda olduğu dış paydaşlarla etkileşim içinde, bugünü yakalayan ve geleceği hedefleyen güncel yaklaşımlar ile bütünleşen çağdaş bir program oluşturmayı hedefleme noktasında çıkarımlar yapılmıştır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1178008
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4664
ISSN: 2458-8903
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

52
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.