Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4663
Title: Harita Projeksiyonlarında Sonlu Büyüklükte ve Sonsuz Küçük Deformasyonlar Üzerine Bir İnceleme
Authors: Bildirici, İbrahim Öztuğ
Issue Date: 2023
Abstract: Harita projeksiyonlarında sonlu ve sonsuz küçük elemanların deformasyonları birbirinden farklıdır. Temel kaynaklarda ve ilgili ders müfredatlarında deformasyon konusu sonsuz küçük büyüklükler için ele alınır. Özellikle küçük ölçekli haritalar için projeksiyon seçiminde sonlu büyüklüklerin deformasyonu da önemlidir. Bu konuda da araştırmalar ve önerilen ölçütler ve yöntemler vardır. Bu makalede sonlu büyüklüklerin deformasyonu ile ilgili yapılan çalışmalar ele alınarak alternatif bir yaklaşım önerilmiştir. Önerilen yeni yaklaşım küre yüzeyinde seçilen bir nokta etrafında tanımlanan sonlu büyüklükteki bir dairenin deformasyonunu temel almaktadır. Küre üzerinde daire üzerinde bulunan noktalara merkezden olan uzaklıklar ve açıların küre ve projeksiyon değerleri ile uzunluk, açı ve alan deformasyonuna yönelik parametreler hesaplanmaktadır Burada söz konusu olan daire sonsuz küçük büyüklüklerin deformasyon incelemesi için kullanılan küre üzerinde tanımlanan sonsuz küçük dairenin benzeridir. Bu şekilde sonlu ve sonsuz ölçekte deformasyonları karşılaştırma kolaylığı da sağlanmış olmaktadır. Önerilen yaklaşım küçük ölçekli harita çalışmalarında yaygın kullanılan Robinson, Winkel Tripel ve Hammer projeksiyonları üzerinde rastgele seçilmiş 50 nokta ile test edilmiş ve yaklaşımın uygulanabilirliği gösterilmiştir
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1191229
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4663
ISSN: 1300-5790
2667-4084
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

4
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.