Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4651
Title: Kil Minerallerinin Kömürün Flotasyon Performansına ve Ortalama Kabarcık Boyutuna Etkisi
Authors: Önen, Vildan
Çağlar, Ayşe Zeynep
Taner, Hasan Ali
Issue Date: 2023
Abstract: Flotasyon, ince boyutlu kömürlerin zenginleştirilmesinde kullanılan en etkili yöntemlerdendir. Bununla birlikte, kömürün yan kayaç olarak kil minerallerini bulundurması flotasyon işlemini olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada kil minerallerinin (kaolin ve montmorillonit) ve flotasyon reaktiflerinin Tunçbilek linyit kömürünün flotasyon performansına ve ortalama kabarcık boyutuna etkisi araştırılmıştır. Deneysel çalışmalarda; bastırıcı olarak sodyum silikat, toplayıcı olarak gaz yağı kullanılırken, köpürtücü olarak ise metil izobütil karbinol (MIBC) ve Dowfroth 250 kullanılmıştır. Kil türü ve miktarı, bastırıcı miktarı ve köpürtücü türü ve miktarı çalışılan deneysel parametrelerdir. Bastırıcı miktarı ve kil içeriğinin etkisinin belirlendiği deneysel çalışmalarda, kaolin içerikli numunelerde %40-55, montmorillonit içerikli numunelerde ise %30-47 aralığında yanabilir verim değerleri elde edilmiştir. Köpürtücü olarak Dowfroth 250 ile daha iyi sonuçlar elde edilmiş ve montmorillonit içeren kömür numunesi, kaolin içeren kömür numunesine göre daha büyük kabarcıklar oluşmasına neden olmuştur. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar yan kayaç olarak kil bulunduran kömürlerin flotasyon davranışlarının anlaşılabilmesi ve çözüm önerileri sunulabilmesi için temel bir altyapı oluşturacaktır.
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.1226001
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1195888
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4651
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.1226001-2859684.pdf897.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.