Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4650
Title: Hadim Napı Alt-Orta Vizeyen İstifinin Mikrofasiyes ve Biyofasiyes Özellikleri (Orta Toroslar, Güney Türkiye)
Authors: Akbaş, Melikan
Abstract: Toroslar’daki allokton tektono-stratigrafik birimlerden biri olan Hadim Napı Orta(?)-Üst Devoniyen-Üst Kretase sığ platform karbonatları ve kırıntılı kayaçlardan oluşan kesintisiz bir istife sahiptir. Hadim Napı’nın iyi yüzeylendiği Bademli stratigrafik kesiti alt-orta Vizeyen istifinin mikrofasiyes incelemeleri sonucunda İç Platform Kıyı, Sınırlı ve/veya Açık Deniz depolanma ortamlarını yansıtan yedi mikrofasiyes tanımlanmıştır. Bunlar; Biyoklastik Tanetaşı, Biyoklastik Tanetaşı-İstiftaşı, Kumlu Biyoklastik Tanetaşı, Kumlu Biyoklastik Tanetaşı-İstiftaşı, Biyoklastik Pelloidal Tanetaşı, Biyoklastik Vaketaşı ve Kumtaşı mikrofasiyesleridir. Tanımlanan mikrofasiyeslerin yapılan biyofasiyes incelemelerine göre genel olarak zengin bir çeşitlilik ve bolluk sunan foraminifer faunasına sahip olduğu görülmektedir. Genel olarak stabil bir depolanma ortamını işaret eden alt-orta Vizeyen karbonatlarındaki foraminifer faunasının depolanma ortamındaki ufak değişimlerden olumsuz olarak etkilendiği görülmektedir.
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.1211857
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1195893
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4650
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.1211857-2802015.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on May 13, 2024

Download(s)

30
checked on May 13, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.