Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4646
Title: Konya İlinin Doğal Varlıkları ve Jeolojik Miras Potansiyeli
Authors: Kazancı, Nizamettin
Gençoğlu Korkmaz, Gülin
Abstract: Doğal ve/veya jeolojik miras şehirlere değer katan ve kimlik kazandıran varlıklar olup giderek daha çok dikkat çekmekte ve korunmasına özen gösterilmektedir. Jeolojik miras, bulunduğu bölgenin jeolojik evrimini ve o evrimdeki çok önemli olayları temsil eder. Mevcut bilimsel veriler ışığında jeolojik mirasın belirlenmesi, envanterinin yapılması yerbilimcilerin, bunların tescili ve koruma önlemlerinin alınması, yerel kalkınma için kullanılması ise karar vericilerin sorumluluğundadır. Bu çalışmada, Jeolojik Mirası Koruma Derneği’nin (JEMİRKO) kayıtlarından yararlanılarak, Konya il merkezi ve ilçelerinde var olan jeolojik mirasın tanıtılması ve niteliklerinin tespiti amaçlanmıştır. Araştırma henüz başlangıç aşamasında olup zamanla daha da genişletilecektir. İncelemeler Konya’da, çoğunluğu uluslararası nitelikte 61 jeositin varlığını göstermektedir. Bunlara ilaveten 22 doğal miras ve 9 tescilli alan (milli park, tabiat parkı) bulunmakta olup bu potansiyel, bölge için eşsiz bir jeoturizm fırsatı sunmaktadır.
URI: https://doi.org/10.25288/tjb.1321896
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1193540
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4646
ISSN: 1016-9164
2564-6745
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.25288-tjb.1321896-3240285.pdf5.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 13, 2024

Download(s)

10
checked on May 13, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.