Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4575
Title: İzmir Kentsel Araştırmalar Ve Tartışmalar İçinde ""Bütünleşik Afet Yönetiminde Yeni Teknolojilerin Kullanımı Ve Akıllı Şehir Uygulamaları
Authors: Meşhur, Havva Filiz Alkan
Eren, Fatih
Öncel, Hale
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Keywords: Akıllı Şehirler
Smart City
İzmir
Issue Date: 2022
Publisher: Nobel Akademik Yayıncılık
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4575
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.