Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4570
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLevend, Sinanen_US
dc.contributor.authorSağ, Mehmet Akifen_US
dc.date.accessioned2023-09-13T07:56:56Z-
dc.date.available2023-09-13T07:56:56Z-
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/4570-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7456/tojdac.1327167-
dc.description.abstractTürkiye’de yapılı çevrenin oluşumunu, başta inşaat sektörüne hâkim olan yatırımcılar olmak üzere diğer aktörler arasındaki siyaset yönlendirmektedir. Bu durum konut üretim sürecinde insanların ihtiyaç ve önceliklerinin göz ardı edilmesine neden olabilmektedir. Diğer taraftan sürdürülebilir ve yaşanabilir yapılı çevre üretmenin temel koşulu katılımcı bir yaklaşım benimsemektir. Bu çerçevede çalışmanın amacı insanların konut ve konut çevresinin kalitesini belirleyen faktörlere ilişkin önceliklerini belirlemek ve COVID-19 salgınının insanların tercihleri üzerindeki etkisini anlamaktır. Çalışmanın örneklem alanı olan Konya kent merkezinde, COVID-19 öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı dönemde nicel veriler toplanmıştır. Veriler Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, katılımcılar için mahremiyet ve güvenlik faktörleri, konut ve konut çevresinin kalitesini belirleyen en önemli unsurlardır. Bununla birlikte katılımcılar yapılaşma tipi olarak az katlı yapıları ve site tipi yapılaşmayı öncelemektedir. Ayrıca katılımcılar, güvenlik açısından komşuluk olgusuna dayalı sosyal kontrol mekanizmasının, güvenlikli-korunaklı sitelere göre daha öncelikli olduğunu düşünmektedir. COVID-19 salgınının insanların konut ve konut çevresinin kalitesini belirleyen faktörlere ilişkin önceliklerini etkilediği ancak etkinin sınırlı olduğu bulunmuştur. Salgın sürecinde yaşanan travma, gelecekte ortaya çıkabilecek olağanüstü durumlara karşı daha dayanıklı yaşam çevreleri oluşturma ihtiyacını ortaya koymaktadır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofThe Turkish Online Journal of Design, Art and Communicationen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonuten_US
dc.subjectKonut Çevresien_US
dc.subjectMahalle Tasarımıen_US
dc.subjectKatılımen_US
dc.subjectAHPen_US
dc.titleKonut Ve Konut Çevresinin Kalitesini Belirleyen Faktörlere İlişkin Kullanıcı Önceliklerinin İncelenmesi: Konya Örneğien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.7456/tojdac.1327167-
dc.contributor.affiliationFakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümüen_US
dc.contributor.affiliationFakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümüen_US
dc.relation.issn2146-5193en_US
dc.description.volume13en_US
dc.description.issue4en_US
dc.description.startpage1142en_US
dc.description.endpage1165en_US
dc.departmentFakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-3382-0983en_US
dc.authorid0000-0002-6669-4012en_US
dc.institutionauthorLevend, Sinanen_US
dc.institutionauthorSağ, Mehmet Akifen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1200298en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeArticle-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept04.03. Department of Urban and Regional Planning-
crisitem.author.dept04.03. Department of Urban and Regional Planning-
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.7456-tojdac.1327167-3263089.pdf2.21 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

234
checked on Jun 17, 2024

Download(s)

118
checked on Jun 17, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.