Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4486
Title: Cihanbeyli-Celil Boğazı (Konya) Peri Bacalarının Araştırılması ve Fiziko-mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
Authors: Bilim, Niyazi
Karakaya, Emre
Kekeç, Bilgehan
Karakayacı, Özer
Issue Date: 2023
Abstract: Cihanbeyli (Konya) sınırları içerisinde bulunan Kuşça bölgesindeki peribacası türündeki jeolojik oluşumlar, doğal güzellik yönünden görülmeye değer olup bölge turizmi açısından çok yüksek potansiyele sahiptir. Doğal miras özelliği bulunan bu tür jeolojik oluşumların ayrıntılı bir şekilde araştırılarak turizm potansiyellerinin belirlenmesi ve bölgeye bir jeopark statüsünün kazandırılmasının sağlanması önemli bir konudur. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada, bölgede bulunan peri bacası oluşumlarından alınan kayaç örnekleri üzerinde bazı fiziksel ve mekanik deneyler yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Bu sayede peri bacaları oluşumları hakkında önemli bilgiler edinilmiş ve koruma çalışmaları adına ilk adımlar atılmıştır. Yapılan çalışma ile bölgenin tanıtımı amaçlanmış ve bölgenin jeoljik yapısının jeopark olarak nitelendirilme potansiyeli belirlenmiştir.
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.1048798
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1180909
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4486
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.1048798-2160251.pdf1.84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.