Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4100
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBalcı, Mehmet-
dc.contributor.authorGölcük, Adem-
dc.contributor.authorKüççüktürk, Serkan-
dc.contributor.authorTaşdemir, Şakir-
dc.contributor.authorVatansev, Hüsamettin-
dc.contributor.authorVatansev, Hülya-
dc.date.accessioned2023-05-30T21:11:49Z-
dc.date.available2023-05-30T21:11:49Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2148-2683-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31590/ejosat.954003-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1159927-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/4100-
dc.description.abstractTıkayıcı uyku apnesi halk arasında uykuda nefes durması olarak da bilinen çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu sağlık sorununun tespit edilmesi ciddi laboratuvar tetkikleri gerektirmektedir. Polisomnografi (PSG) olarak adlandırılan bu tetkik sisteminde hastadan gece boyunca birçok fizyolojik veri toplanarak kaydedilir. Daha sonra bu veriler incelenerek teshis için kullanılır. Bu çalışmada yaşları 34 ile 73 arasında ve vücut kitle endeksleri 24,6 ile 49,3 arasında değişen 24 hastadan elde edilen gerçek veriler kullanılmıştır. Bu hastaların 17’si ciddi, 6’sı orta, 1’i de hafif derecede uyku apnesi teşhisi koyulmuş bireylerdir. 24 hastanın hastanenin uyku servisinde uyuma ve veri toplama için geçirdiği süre ortalama 5 saat 8 dakika 3 saniyedir. Bu çalışmada PSG ile toplanan fizyolojik verilerden olan pressure flow, pressuse snore ve thorax sinyalleri kullanılmıştır. Bu sinyaller önce epoklara ayrılmış, daha sonra ön işlemlerden geçirilmiştir. Farklı epok sürelerinin kullanıldığı çalışmada, her sinyalden wavelet dalgacık dönüşümü yöntemi ile sinyal özellikleri çıkarılarak bir özellikler veri seti oluşturulmuştur. Oluşturulan bu veri seti kullanılarak hastanın uyku sırasında meydana gelecek apnelerin önceden tahmin edilmesi amacıyla bir sistem geliştirilmiştir. Farklı sınıfandırıcıların da kullanıldığı bu sistemde ham sinyallerin bölümlendirilmesinde kullanılan epok sürelerin tahmin başarısına etkisi araştırılmıştır. Epok süresi 30 saniye olarak belirlendiğinde %88 doğruluk oranı elde edilirken, epok süresi 15 saniye olarak belirlendiğinde tahmin doğruluğu %93,3 olarak hesaplanmıştır. Epok süresi 5 saniye olarak belirlendiğinde ise tahmin başarısı %97,2 olarak gerçekleşmiştir. Sonuçlar, epok sürelerinin kısaltılmasının tahmin başarısını artırdığını göstermektedir. Bunun nedeni olarak apne olayının meydana geldiği ana daha yakın bir zaman diliminde elde edilen fizyolojik verilerin, meydana gelecek apneyi daha iyi tanımlamasıdır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAvrupa Bilim ve Teknoloji Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTıkayıcı uyku apnesien_US
dc.subjectSinyal işlemeen_US
dc.subjectWavelet dalgacık dönüşümüen_US
dc.subjectSınıflandırmaen_US
dc.subjectApne tahminen_US
dc.subjectObstructive apneaen_US
dc.subjectsignal processingen_US
dc.subjectdiscrete wavelet transformen_US
dc.subjectclassificationen_US
dc.subjectapnea predicten_US
dc.titleWavelet Dalgacık Dönüşümü ile Tıkayıcı Uyku Apnesi Tahmini ve Epok Sürelerinin Etkisien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.31590/ejosat.954003-
dc.departmentKTÜNen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue26en_US
dc.identifier.startpage276en_US
dc.identifier.endpage283en_US
dc.institutionauthor-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1159927en_US
dc.ktun-updatektunupdateen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.31590-ejosat.954003-1830219.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 20, 2024

Download(s)

16
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.