Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4083
Title: Farklı performans metriklerinin buharlaşma modellemesi üzerindeki etkisinin incelenmesi
Authors: Yılmaz, Volkan
Issue Date: 2023
Abstract: Bu çalışmada Yapay Arı Kolonisi (YAK) optimizasyon algoritması ile Anamur meteoroloji istasyonu verileri kullanarak aylık toplam açık yüzey buharlaşması modellenmiştir. Çalışmalarda Determinasyon Katsayısı (R2), Nash–Sutcliffe Etkinlik katsayısı (NSE), Ortalama Karesel Hata (Mean Squared Error, MSE) ve Yanlılık Yüzdesi (Percent Bias, PBIAS) metrikleri kullanılarak; R2 ve NSE maksimizasyonu ile MSE, MSE/R2, MSE/+NSE ve PBIAS minimizasyonu uygulanarak seçilen performans metriklerinin sonucu ne derecede etkilediği araştırılmıştır. Çalışmalar sonucunda öncelikle YAK algoritmasıyla başarılı buharlaşma modellerinin oluşturulabileceği görülmüş olup, seçilen performans metriklerinin sonucu önemli derecede etkilediği çıktısı elde edilmiştir. Kullanılan amaç fonksiyonları içerisinden R2 maksimizasyonu ile elde edilen modellerde düşük tahmin/yüksek tahmin probleminin meydana geldiği ve PBIAS minimizasyonunun ise oldukça başarısız modeller ürettiği görülmüş olup en başarılı modellerin MSE/+NSE amaç fonksiyonu ile elde edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu alanda literatürde daha önce uygulanmamış olan MSE/+NSE metriğinin başarılı sonuçlar elde ettiğinin gösterilmiş olması mevcut çalışmanın ana çıktısı olarak kabul edilmekte ve bu durumun çalışmanın yenilikçi kısmını oluşturduğu düşünülmektedir.
URI: https://doi.org/10.28948/ngmuh.1206278
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1163696
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4083
ISSN: 2564-6605
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf3.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

6
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.