Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4077
Title: İç Mekânda Kullanılan Bazı Ahşap Esaslı Kompozit Levha Türlerinde Ses Yutma Katsayısının Belirlenmesi
Authors: Muslu, Mustafa Selmanı
Keywords: Ahşap Kompozit malzeme
ses yutma katsayısı
gürültü
su bazlı vernik
Issue Date: 2022
Abstract: Günümüzde gelişen teknolojiye bağlı olarak gürültü bir sorun haline gelmektedir. Gürültü, rahatsız eden ses olarak adlandırılmaktadır. Gürültünün kontrol altına alınabilmesi, yaşamdaki kalite düzeyinin üst seviyelere çıkarılmasına bağlıdır. Gürültünün şiddeti, insan sağlığını etkileyecek seviyede olmasa da azaltılabilmeli ya da ortadan kaldırılmalıdır. Gürültü seviyesinin, kişi sağlığına etkisi sebebiyle; konunun önemli bir şekilde ele alınmasını gerektirmektedir. İç mekânda kullanılmakta olan malzemelerin ses yutma katsayıları, hacme bağlı olarak duyusal konforun sağlanmasında için önemli rol oynamaktadır. İç mekân tasarımında özellikle bölme elemanlarının yapımında doğal ve yapay ağaç malzemeler kullanılmaktadır. Ağaç malzemesinin doğal olması ve bazı önemli kullanım avantajlarının yanında farklı dezavantajları da bulunmaktadır. İç mekan da kullanılan ahşap esaslı kompozit malzemelerin ses yutum katsayılarının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada yonga ve lif levha örnekleri kullanılarak meşe ve kayın kaplamalar ile kaplanmış, daha sonra yüzeyleri, bünyesinde solvent esaslı reçine barındırmayan tek ve çift kompenantlı su bazlı ile kaplanmıştır. Elde edilen numunelerin empedans tüp yöntemi ile ses yutma katsayıları belirlenerek sonuçlar istatiksel olarak karşılaştırılmıştır. Bulunan sonuçların frekans değerleri içerisinde değerlendirilebilir olduğu, bunun yanında ahşap esaslı kompozit levhaların özelliklerine, kaplama ve su bazlı vernik türlerine göre de farklı sonuçlar elde edildiği belirlenmiştir. Çalışma sonucuna göre de iç mekanda ağaç malzeme esaslı kompozit malzeme türlerinde, ham malzeme yüzeylerinde meşe kaplama kullanılması ve bunların yüzeylerinin çift kompenantlı vernikle kaplanması tercih edilebilir. Bunun yanında hazır levhalardan olan sentetik reçine kaplı yonga levhanın(yongalam) da öncelikli olarak kullanılması önerilebilir.
URI: https://doi.org/10.2339/politeknik.906275
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1162382
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4077
ISSN: 1302-0900
2147-9429
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.2339-politeknik.906275-1672673.pdf734.35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

16
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.