Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3766
Title: PNL (Perkütan Nefrolitotomi) Ameliyatlarında Kullanılacak Artırılmış Gerçeklik Simülasyonu
Authors: Yaman, Hüseyin
Cıvcık, Levent
Keywords: Artırılmış Gerçeklik (AR)
Perkütan nefrolitotomi (PNL)
Böbrek
Tedavi
Eğitim Augmented Reality (AR)
Percutaneous Nephrolithotomy (PNL)
Kidney
Treatment
Education
Issue Date: 2020
Abstract: Perkütan nefrolitotomi (PNL), 2 cm üzerindeki böbrek taşlarında ve karmaşık böbrek taşları için önerilen minimal invaziv tedavi yöntemidir. Oldukça hassas olan operasyonlarda başarısızlıkla sonuçlanabilecek komplikasyonlar gelişebilir. Bu sebeplerden dolayı, bu çeşit cerrahi operasyonlarda personel eğitimi oldukça kritiktir. Bu tür cerrahi operasyonlar hakkında teorik bilgi edinmek, başarılı bir operasyon süreci için yetersizdir. Bu sebeple yapılan kadavra ve hayvan modelleriyle eğitimin maliyeti yüksek ve sınırlıdır. Bu çalışmada günümüzde birçok alanda kullanım yeri bulan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin, PNL’de başarıyı artırmak için cerrahi personelin yeni nesil eğitim sistemlerinde kullanımının uygunluğu ortaya konmuştur.
URI: https://doi.org/10.31590/ejosat.804466
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1135930
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3766
ISSN: 2148-2683
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.31590-ejosat.804466-1324877.pdf609.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

4
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.