Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3760
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHatipoğlu, Rıdvan Safa-
dc.contributor.authorCanan, Süleyman-
dc.contributor.authorCeylan, Murat-
dc.date.accessioned2023-03-03T13:35:00Z-
dc.date.available2023-03-03T13:35:00Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2148-2683-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31590/ejosat.803377-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1131420-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/3760-
dc.description.abstractHiperspektral görüntüleme yöntemleri askeri uygulamar, kimyasal analizler, tarım alanı analizeleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Görüntünün kaydedilmesi esnasında her piksel değerine objeden yansıyan ışığın dalga boyları kaydedilerek oluşturulan matris verileri ile hipersipektral görüntü elde edilmektedir. Hiperspektral görüntüleme ile görünür dalga boyu (400- 700nm) haricinde kızıl ötesi gibi diğer dalga boylarına ait veriler de elde edilmektedir. Bu veriler yardımı ile spektral imzalar elde edilmektedir. Hiperspektral görüntüleme uygulamaları çoğunlukla görünür ışıkta aynı renge sahip birbirine karışmış birçok bileşenin ayırt edilmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışamda genel kullanınım aksine, hiperspektral görüntüleme yöntemi nesnelerin spektral imzasının zamanla değişimini konu almaktadır. Kriminal incelemelerde kullanılan görüntüleme yöntemi RGB kameralar ile sağlanmakta ve olay yerine ait incelemeler bu görüntüler üzerinden yapılmaktadır. Olay yerinden alınan görüntülerin laboratuvar ortamında incelenmektedir. Laboratuvar ortamında incelenmesi yerine taşınabilir bir sistemle olay yerinde inceleme ve sonuç elde etmeye yönelik yapılan bu çalışmada numunelerin zaman bilgileri tespit edilmesi hedeflenmiştir. Buradaki zaman bilgisi, olayın meydana geliş süresini analiz etmeyi içermektedir. Bu çalışmada ortam aydınlatması için halojen lamba, görüntü kaydı için 400-100 nm dalga boylarında görüntü kaydı yapan hiperspektral kamera kullanılmıştır. Hiperspekral kamera ile elde edilen olay yerindeki vücut kalıntılarının (kan, tükürük, idrar) spekral imazaları elde edilmiştir. İlgili alana ait temiz yüzeyden alınan spektral imza ile karşılaştırılarak elde edilen zamana bağlı değişim grafiklerindeği yoğunluk değerleri, vücut kalıntılarının olay yerinde ne kadar zamandır kaldığına dair bilgileri barındırdırdığı görülmüştür.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAvrupa Bilim ve Teknoloji Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHiperspektral görüntülemeen_US
dc.subjectAdli Tıp Görüntülemeen_US
dc.subjectKriminal Görüntüleme Hyperspectral Imagingen_US
dc.subjectForensic Imagingen_US
dc.subjectCriminal Imagingen_US
dc.titleKriminal İnceleme İçin Vücut Sıvılarının Zamana Bağlı Değişiminin Hiperspektral Görüntüleme İle Belirlenmesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.31590/ejosat.803377-
dc.departmentKATÜNen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issueEjosat Özel Sayı 2020 (ICCEES)en_US
dc.identifier.startpage148en_US
dc.identifier.endpage153en_US
dc.institutionauthor-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US
dc.identifier.trdizinid1131420en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept02.04. Department of Electrical and Electronics Engineering-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.31590-ejosat.803377-1321235.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

8
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.