Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3754
Title: KÇ3B-ESA: Hiperspektral Görüntü Sınıflandırması için Yeni 3B Evrişimli Sinir Ağı ve Uzaktan Algılama Uygulaması
Authors: Cihan, Mücahıt
Ceylan, Murat
Keywords: Hiperspektral Görüntü Sınıflandırma
Derin Öğrenme
3B-ESA
Komşuluk Çıkarımı
Uzamsal-spektral Özellikler
KÇ3B-ESA Hyperspectral Image Classification
Deep Learning
3D-CNN
Neighborhood Extraction
Spatial-spectral Features
NE3D-CNN
Issue Date: 2020
Abstract: Hiperspektral Görüntüleme (HSG) uzamsal ve spektral bilgiyi içeren yüzlerce banttan oluşur. HSG verileri sınıflandırılırken uzamsal özelliklerin yanında spektral özelliklerinde elde edilmesi büyük önem taşır. Bu çalışmada hem uzamsal hem de spektral bilgilerin elde edilmesi için yeni bir derin öğrenme modeli önerilmiştir. Öncelikle, HSG verilerinin boyutlarının büyük olmasından dolayı tüm verilere Temel Bileşen Analizi (TBA) uygulanarak uzamsal boyut değişmeyecek şekilde spektral boyut küçültülmüştür. Daha sonra yeni bir yöntem olan, HSG verilerinin sınıflandırıldığı çalışmalarda yer alan, Komşuluk Çıkarımı (KÇ) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ile tüm pikselleri tarayacak şekilde mini küpler oluşturularak örnek sayısı artırılmıştır. Son olarak oluşturulan bu küpler 3B konvolüsyon katmanlarının bulunduğu 3B-Evrişimli Sinir Ağı (3B-ESA) modeli ile eğitilmiştir. Bu sayede daha anlamlı özelliklerin elde edilmesi sağlanmıştır. Önerilen modeli test etmek için Indian Pines (IP), Salinas Scene (SA) ve Pavia University (PU) uzaktan algılama veri setleri kullanılarak HSG sınıflandırma deneyleri yürütülmüştür. Yürütülen bu deneyler sonucunda tüm veri setleri için genel doğruluk (GD), kappa katsayısı (KC) ve ortalama doğruluk (OD) değerleri hesaplanarak sınıflandırma performansı değerlendirilmiştir. Sınıflandırma işlemi sonucunda IP veri seti için %99.10 GD, %98.97 KC, %96.23 OD; SA veri seti için %100 GD, %100 KC, %100 OD; ve son olarak PU veri seti için %99.90 GD, %99.87 KC, %99.67 OD doğruluk oranları elde edilmiştir. Daha sonra bu sonuçlar gelişmiş derin öğrenme tabanlı metotlarla karşılaştırılarak, önerilen KÇ3B-ESA modelinin çok daha iyi bir performans gösterdiği kanıtlanmıştır.
URI: https://doi.org/10.31590/ejosat.802890
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1131389
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3754
ISSN: 2148-2683
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.31590-ejosat.802890-1319635.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.