Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3380
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAtaş, Mehmet Şahin-
dc.contributor.authorAltıntaş Yıldırım, Özlem-
dc.date.accessioned2023-01-08T19:10:58Z-
dc.date.available2023-01-08T19:10:58Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.1148331-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1143479-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/3380-
dc.description.abstractBu çalışmada, Ni-FeNi3-Fe3O4 metalik nanoalaşımlar hidrotermal yöntem kullanılarak 180 °C’de 2 saatte başarılı bir şekilde sentezlenmiştir. Sentezi gerçekleştirilen metalik nanoalaşımların yapısal ve morfolojik özellikleri X-ışını Kırınımı (XRD), Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrofotometresi (FTIR) ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılarak karakterize edilmiştir. X-ışını Kırınım metodu sonucu elde edilen kırınım desenleri incelendiğinde yüksek şiddetli piklerin kübik kristal yapıdaki FeNi3 ve metalik Ni’e ait olduğu belirlenmiştir. Daha düşük şiddette elde edilen piklerin ise Fe3O4 yapısına ait olduğu gösterilmiştir. FTIR analizi sonucu 455,2 ve 570,9 cm-1’de elde edilen piklerin sırasıyla Fe-Ni ve Fe-O bağlarına ait karakteristik pik olduğu gösterilmiştir. SEM-EDS analizlerinden ise sentezlenen metalik nanoalaşımlar ortalama yarıçapı 3,51 μm olan küresel parçacıkların metalik Ni fazı olduğu ve yüzeylerin bir miktar FeNi3 nanoparçacıkları ile kaplandığı görülmüştür. Ortalama yarıçapı 63,33 nm olan düzensiz şekilli nanoparçacıkların ise Fe3O4 ile birlikte FeNi3 yapısında olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKonya mühendislik bilimleri dergisi (Online)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMetalik nanoalaşımlaren_US
dc.subjectHidrotermal metoten_US
dc.subjectFeNi3en_US
dc.subjectNanoparçacıklaren_US
dc.titleNi-FeNi3-Fe3O4 METALİK NANOALAŞIMLARIN HİDROTERMAL YÖNTEMLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONUen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.1148331-
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage965en_US
dc.identifier.endpage975en_US
dc.institutionauthorAtas, Mehmet Sahin-
dc.institutionauthorAltıntaş Yıldırım, Özlem-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1143479en_US
item.openairetypeArticle-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept02.11. Department of Metallurgical and Materials Engineering-
crisitem.author.dept02.11. Department of Metallurgical and Materials Engineering-
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Tez Dışı Yayınlar Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.1148331-2555606.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.