Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/335
Title: Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Analizi: Üçhüyük Mahallesi, Çumra- Konya- Türkiye Örneği
Other Titles: Economic Analysis of Land Consolidation Project: Üçhüyük District, Çumra-Konya-Turkey Case
Authors: Çay, Tayfun
Satılmış, Ramazan Yoldaş
Issue Date: 2020
Abstract: Arazi toplulaştırma projeleri sonrasında elde edilen ekonomik kazançlar hem tarım hem de ülke ekonomileri için oldukça önemlidir. Arazi toplulaştırma projelerinin artırılması ve ülke genelinde yaygınlaşmasının sağlanması açısından arazi toplulaştırma projelerinin getirdiği ekonomik kazançların özümsenmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Konya İli Çumra İlçesi Üçhüyük Mahallesinde yapılan arazi toplulaştırma projesi incelenerek yapılan toplulaştırma çalışmasının ekonomik analizleri yapılmıştır. Çalışmada çiftçilerle yapılan anketler ve proje sahası bilgileri incelenmiştir. Ayrıca toplulaştırma çalışmalarının işletmeler üzerindeki etkilerinin belirlenebilmesi için işletmeler büyüklüklerine göre 3 gruba ayrılarak işletmeler üzerinde gayri safi üretim değeri, gayri safi hasıla, işletme masrafları, saf hasıla ve net kar kriterlerine göre analizler yapılmış büyük işletmelerin toplulaştırma çalışmalarından daha büyük kar elde ettiği bulunmuştur. Analizler yapılırken önceki yıllarda yapılan çalışmalarla da karşılaştırmalar yapılmıştır.
Economic gains after land consolidation projects are important for both agriculture and national economies. In order to increase land consolidation projects and spread them across the country, it is important to assimilate the economic gains of land consolidation projects. In this study, the land consolidation project in Üçhüyük Quarter of Çumra District of Konya was studied and analyzed. Surveys conducted with farmers and project area information were examined. In addition, in order to determine the effects of the consolidation activities on the enterprises, the enterprises were divided into 3 groups according to their size and analyzed on the basis of gross production value, gross product, operating costs, pure product and net profit criteria. While making the analyzes, comparisons were made with previous studies.
URI: https://doi.org/10.29128/geomatik.58153
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpreU5EUTVPUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/335
ISSN: 2564-6761
2564-6761
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
7a0d85e9-5830-43c4-a8b3-9c36b99d93e5.pdf782.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

48
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.