Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/331
Title: Derivation of Dimensionless Governing Equations for Axisymmetric Incompressible Turbulent Flow Heat Transfer Based on Standard k-? Model
Other Titles: Standart k-? Modeli Temelinde Eksenel Simetrik Sıkıştırılamaz Türbülanslı Akış Isı Transferi için Boyutsuz Ana Denklemlerin Türetilmesi
Authors: Canlı, Eyüb
Bilir, Şefik
Issue Date: 2020
Abstract: In this work, equations that govern axisymmetric incompressible turbulent flow for heat transfer calculations are derived assuming constant thermo-physical properties and a specific nondimensionalization scheme. Vector algebra is used for expanding vector form of governing equations in cylindrical coordinate system. Emphasis is on the derivatives of unit vectors according to azimuthal direction. Reynolds decomposition is used for separating time averaged terms and Reynolds Stress terms. Standard k-? turbulence model is selected for solving closure problem due to the Reynolds stresses. Organization of the governing equations after model inputs is done explicitly. Also, parameters that constitute nondimensionalization scheme are given. Evaluations of the complete process are given. Two major aims of the work are presenting necessary equations explicitly and revealing some key steps for reorganization of the equations. It is also aimed to present novel illustrations in order to contribute comprehension of the concepts.
Bu çalışmada, sabit termo-fiziksel özellikler kabul edilerek ve belirli bir boyutsuzlaştırma şeması kullanılarak, ısı transferi hesaplamaları için eksenel simetrik sıkıştırılamaz türbülanslı akışı yöneten ana denklemler türetilmiştir. Silindirik koordinat sisteminde ana denklemlerin vektör formlarının açılması için vektör cebri kullanılmıştır. Açısal doğrultuya göre birim vektörlerin türevleri üzerine vurgulama yapılmıştır. Zaman ortalamalı terimler ile Reynolds gerilmeleri terimlerinin ayrılması için Reynolds bileşenlerine ayırma yöntemi kullanılmıştır. Reynolds gerilmelerinden kaynaklanan kapama sorununu çözmek için standart k-? türbülans modeli seçilmiştir. Model girdilerinden sonra ana denklemlerin düzenlenmesi açık olarak verilmiştir. Ayrıca boyutsuzlaştırma şemasını oluşturan parametreler verilmiştir. Bütün sürecin değerlendirmeleri verilmiştir. Çalışmanın iki ana amacı, gerekli denklemlerin açık olarak verilmesi ve denklemlerin düzenlenmesindeki bazı anahtar adımların ortaya konmasıdır. Ayrıca kavramların anlaşılmasına katkı sağlamak için özgün görsellerin sunumu amaçlanmıştır.
URI: https://doi.org/10.35414/akufemubid.821009
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRJMU16RTFOUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/331
ISSN: 2149-3367
2149-3367
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
2023250e-4d0f-43eb-8a39-fb4f03c3636e.pdf749.18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

14
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.