Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3269
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAkbal, Bahadır-
dc.date.accessioned2023-01-08T19:04:22Z-
dc.date.available2023-01-08T19:04:22Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2148-2683-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31590/ejosat.804772-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1135940-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/3269-
dc.description.abstractYüksek gerilim yeraltı kablolarının metal kılıflarında oluşan gerilimi sıfırlamak ve kablo arızalarını önlemek amacıyla IEEE 575-1988 standardında yer alan yöntemlerle kablo topraklaması yapılmaktadır. Fakat kablonun metal kılıfından akan akım, yük akımının harmonik içermesine ve dengesizlik durumuna göre kılıf akımı, akım harmonikleri ve sıfır bileşen akımlarını içerebilir. IEEE 575- 1988 standardında yer alan yöntemler ile yapılan topraklama, sıfır bileşen ve harmonik akımlarının neden olduğu kablo başlığı arızalarını önlemede yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden Parçalı Çift Taraflı Topraklama (PÇT) yöntemi sıfır bileşen akımları ve akım harmonikleri kaynaklı arızaların önlenmesi için geliştirilmiştir. PÇT yöntemindeki optimum parametre değerlerinin belirlenmesi için kabloda oluşacak olan kılıf geriliminin de bilinmesi gereklidir. Bu yüzden kabloda oluşacak kılıf gerilimi için tahmin yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada daha iyi bir topraklama yapabilmek için kılıf gerilimi tahmininde kullanılan yöntemlerin doğrulukları karşılaştırılmıştır. Tahmin yöntemleri için yapay sinir ağları, genetik algoritma ile yapılan melez yapay sinir ağı ve regresyon yöntemleri kullanılmış, optimizasyon yöntemi olarak da genetik algoritma kullanılmıştır. Çalışma sonunda genetik algoritma ile yapılan melez yapay sinir ağının doğruluğu yaklaşık olarak %99 ile en yüksek orandadır. Dolayısıyla genetik algoritma ile yapılan melez yapay sinir ağının tahmin yöntemi olarak kullanıldığı bir PÇT optimizasyonunda elde edilen parametreler ile yapılan topraklama daha güvenilir olacaktır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAvrupa Bilim ve Teknoloji Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYüksek gerilim kablosuen_US
dc.subjectkablo başlığı arızasıen_US
dc.subjectregresyonen_US
dc.subjectyapay sinir ağıen_US
dc.subjectoptimizasyon High voltage cableen_US
dc.subjectcable termination faulten_US
dc.subjectregressionen_US
dc.subjectartificial neural networken_US
dc.subjectoptimizationen_US
dc.titleYüksek Gerilim Kablo Başlık Arızalarını Önlemede Kılıf Gerilimi Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılmasıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.31590/ejosat.804772-
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issueEjosat Özel Sayı 2020 (ICCEES)en_US
dc.identifier.startpage338en_US
dc.identifier.endpage344en_US
dc.institutionauthorAkbal, Bahadır-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1135940en_US
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept02.04. Department of Electrical and Electronics Engineering-
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.31590-ejosat.804772-1326133.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

8
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.