Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3264
Title: Yedi aktif farmasötik bileşenin Aliivibrio fischeri toksisite testi ile su ortamına olan etkilerinin değerlendirilmesi
Authors: Yıldız, Sevil
Tongur, Süheyla
Issue Date: 2021
Abstract: Aktif farmasötik bileşenlerin çevresel kalıntıları, çevresel riskler ve sağlık sorunları ile ilişkilidir. Bunların çevreye olan etkileri toplumsal bir endişe konusu haline gelmiştir. Bu çalışmada; flurbiprofen, naproksen Na, propranolol HCl, karbamazepin, azitromisin, doksisiklin ve klindamisin ilaç etken maddelerinin toksisiteleri Aliivibrio fischeri toksisite testi kullanılarak belirlenmiştir. Aliivibrio fischeri toksisite testi deneyinde, ilaç etken maddelerinin 5. ve 15. dakika sonunda okunan değerlerine göre EC50 (mg/L) ve toksik birim (TB) hesaplanmıştır. 15. dk sonunda elde edilen EC50 değerlerine bakıldığında, EC50 değerleri en düşük çıkan ilaç aktif bileşenleri “doksisiklin, azitromisin ve klindamisin” dir. Bu antibiyotik grubu ilaç etken maddeleri “doksisiklin, azitromisin ve klindamisin” için EC50 değerleri sırasıyla; 0.10, 0.12 ve 0.76 mg/L olarak bulunmuştur. Farmasötiklerin Aliivibrio fischeri'ye akut toksisiteleri hakkında elde edilen veriler, ortaya çıkan kirleticilerle ilişkili çevresel risklerin değerlendirilmesini kolaylaştırabilir.
URI: https://doi.org/10.3195/ejejfs.842507
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1121353
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3264
ISSN: 2147-7493
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
document - 2023-03-16T113027.706.pdf655.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

26
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.