Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3259
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSağlam, Ali-
dc.contributor.authorTaş, Melike-
dc.contributor.authorBaykan, Nurdan Akhan-
dc.date.accessioned2023-01-08T19:04:20Z-
dc.date.available2023-01-08T19:04:20Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2148-2683-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31590/ejosat.802692-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1131241-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/3259-
dc.description.abstractHem doğanın korunması hem de sürekli artan insan ihtiyaçları için gerekli olan ve doğada kısıtlı miktarda bulunan materyallerin takviye edilmesi için ortaya çıkan “geri dönüşüm” kavramı son yıllarda en önemli konulardan birisi olmuştur. Belirli bir geri dönüşüm işlemi sonucunda, “ham maddesi yeniden kullanılabilir hale getirilebilen atıklar” olarak bilinen geri dönüştürülebilir atıkların toplanması konusu dünya genelinde üst ve yerel yönetimlerin de ilgilendiği bir problem olmuştur. Bunun için belirli merkezlere geri dönüştürülebilir atıklar için özel kutular yerleştirilmekte ve insanlar geri dönüşüm konusunda teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada, geri dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere kâğıt, cam ve plastik atıklarının geri dönüşüm kutuları içerisinde gerçek zamanlı olarak tespit edilebilmesi için gerekli elektronik malzemeler ve yazılımlar kullanılarak bir materyal tanıma sistemi geliştirilmektedir. Sistem geri dönüşüm kutusuna atılan geri dönüştürülebilir katı atıkların materyallerini tanıyan ve materyale göre kullanıcı hesabına ücret yükleyen bir simülasyon işlevi görmektedir. Geliştirilen donanım kamera, LCD ekran, LED, IR LED, devre tahtası ve jumper kablo gibi Raspberry Pi üzerine bağlanabilen elektronik cihazları da içermektedir. Materyallerin tanınması için gerekli yazılımının geliştirilmesi aşamasında; kâğıt, cam ve plastik materyallerini içeren 845 adet resim çalışma kapsamında hazırlanmış ve bunların 662 tanesi Tensorflow nesne tanıma kütüphanesi üzerinde eğitim için kullanılmıştır. Materyallerin geliştirilen donanım tarafından gerçek zamanlı olarak algılanması ve elde edilen nesne tanıma modelinin donanım üzerinde kullanılabilmesi için Raspberry Pi içerisine OpenCV bilgisayarlı görme kütüphanesi yüklenmiştir. En son olarak, geliştirilen donanım ilgili materyallere özel ayrılmış kutular üzerine sabitlenerek sistem gerçek zamanlı olarak çalışır hale getirilmiştir. Sistemin düzgün çalıştığını doğrulamak için kutu içerisine bazı atıklar atılmış ve LCD ekran üzerinde sonuçlar görüntülenmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAvrupa Bilim ve Teknoloji Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRaspberry Pien_US
dc.subjectGeri Dönüşümen_US
dc.subjectGörüntü İşlemeen_US
dc.subjectDerin Öğrenmeen_US
dc.subjectNesne Tanıma Raspberry Pien_US
dc.subjectRecyclingen_US
dc.subjectImage Processingen_US
dc.subjectDeep Learningen_US
dc.subjectObject Recognitionen_US
dc.titleGeri Dönüştürülebilir Atıkların Materyallerine Göre Sınıflandırılması için Raspberry Pi Tabanlı Donanım Geliştirilmesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.31590/ejosat.802692-
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issueEjosat Özel Sayı 2020 (ICCEES)en_US
dc.identifier.startpage30en_US
dc.identifier.endpage38en_US
dc.institutionauthorSağlam, Ali-
dc.institutionauthorTaş, Melike-
dc.institutionauthorBaykan, Nurdan Akhan-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1131241en_US
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept02.03. Department of Computer Engineering-
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.31590-ejosat.802692-1318950.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

6
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.