Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3252
Title: Lidar 3d Nokta Bulutu Verilerinin Konum ve RenkÖzelliklerine Göre Bölütlenmesi
Authors: Baykan, Nurdan
Baykan, Ömer Kaan
Keywords: Fen
Mühendislik
Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari, Fen
Mühendislik
Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar
vokselleme
sekiz dallı ağaç
normal vektör
düzlem uydurma
lidar nokta bulutu segmentasyonu
Issue Date: 2020
Abstract: Lidar (ışık algılayan ve mesafe ölçen) sistemler ile taranan çevre ve nesnelerin, üç boyutlu ve renkli 3D nokta bulutu verileri elde edilebilmektedir. Lidar teknolojisinin gün geçtikçe daha da gelişmesi ile birlikte, elde edilen verinin kalitesi artmakta (daha detaylı ve yüksek çözünürlüklü olmakta) ve bunun sonucu olarak da çok yüksek miktarlarda düzensiz bir veri yığını ortaya çıkmaktadır. Homojen özelliğe sahip ve konum olarak birbirine yakın veri elemanlarını gruplayarak, birlikte değerlendirilmesini sağlayan bölütleme aşaması, verinin beklenebilir bir zamanda işlenmesi ve nesnelerin ayırt ediciliği yüksek özelliklerinin ortaya çıkmasına imkân verdiği için 3D nokta bulutu işlemede önemli bir role sahiptir. Bölütleme işleminin de, veri miktarına ve kullanım amacına göre beklenebilir derecede hızlı çalışması ve doğru sonuçlar üretmesi önemli bir uğraş konusu olmuştur. Projede geliştirilen metot, bölütleme işlemini sadece yerel yüzeylerdeki nokta gruplarının oluşturdukları düzlemsel eğim açıları ve ağırlık merkezleri gibi basit geometrik özelliklerini kullanarak bölütleme yapabildiği gibi, verideki ayırt edici renk bilgisi yeterli olduğu takdirde noktaların renk özelliklerinden de faydalanabilmektedir. Proje kapsamında, birisi iç mekân ve ikisi dış mekân olmak üzere üç farklı ortam taranarak 3D nokta bulutu verisi temin edilmiştir. Bu ham nokta verileri, veri indirgeme ve/veya gürültü giderme gibi bazı ön işlemlerden geçirilmiş ve önişlem sonucunda bölütleme referans verisi hazırlanmak üzere her birinden örnek bir kesit alınmıştır. Böylece, referans verilerine sahip üç adet örnek bölütleme veri seti oluşturulmuştur. Hazırlanan referans veri setleri üzerinden, metodun nicel test sonuçları (doğruluk ve F1 skor değerleri) elde edilmiş ve literatürde başarı sağlamış metotlar ile hem bölütleme başarısı hem de işlem süresi göz önüne alınarak karşılaştırılmıştır. Test sonuçlarına bakıldığında, projede kapsamında geliştirilen metot 0.85 (%85) doğruluk ve 0.77 (%77) F1 skor ortalama değerleri ile diğer metotlarla karşılaştırıldığında bölütleme başarısı ve hız açısından üstünlük sağlamıştır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/621822
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3252
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
document - 2023-03-24T090425.530.pdf5.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

90
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.