Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3196
Title: Avdan-Dutlu (Bozkır, Orta Toroslar) Çevresinin Stratigrafisi
Authors: Turan, Ahmet
Abstract: Avdan ve Dutlu köyleri (Bozkır-Konya) ile yakın çevresinde, Toroslar’daki alt tektonik dilimlerden göreli otokton Geyikdağı Birliği ile, alt allokton Bozkır Birliğine ait Mesozoyik-Paleojen istifleri yüzeylemektedir. Otokton birlik, Üst Kretase’nin bol rudistli, algli ve foraminiferli neritik karbonatları (Saytepe formasyonu) ile başlar. Otoktonun orta kesimi, Üst Kretase-Paleosen’in pelajik çörtlü ve killi kireçtaşları (Alan formasyonu) ile temsil olunur. Otoktonun en üstünde ince taneli çakıltaşı-kumtaşı-şeyl-killi kireçtaşı-çamurtaşı nöbetleşmesinden oluşmuş Eosen yaşlı bir fliş istifi (Beden formasyonu) görülür. Avdan-Dutlu civarlarında Geyikdağı Otoktonunu, Bozkır Birliğine ait allokton tektonik dilimleri üzerler. Bölgede Bozkır Birliğinin alt tektonik dilimi, Geç Kretase yaşlı Hatip ofiyolitli karışığıdır. Bölgenin ikinci allokton tektonik dilimi de, gri-mavimsi gri ve bej renklerdeki, orta-kalın tabakalı, bol eklemli ve masif yapıdaki Triyas-Jura yaşlı neritik kireçtaşlarıdır (Gencek formasyonu).
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1129809
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3196
ISSN: 1302-9304
2547-958X
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
document - 2023-03-16T113105.723.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

90
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

44
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.