Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3047
Title: CuCoO2 Parçacıkları ile Yeni Metal Oksit Kompozitlerin Üretimi ve Kirleticilerin Uzaklaştırılmasında Kullanılması
Authors: Dursun, Sami
Keywords: Delafosit
Elektro-eğirme
Fotokataliz
Hidrotermal
Metal oksit
Issue Date: 2022
Abstract: Elektro-eğirme metodu ile sentezlenen metal oksit nanofiberleri üzerine hidrotermal yöntem ile sentezlenen delafosit parçacıkları ağırlıkça farklı oranlarda dekore edilerek heteroyapılı fotokatalizörler elde edilmiştir. Kalay kaynaklı metal oksitin, bakır kaynaklı delafositin ve oluşturdukları heteroyapılı malzemelerin mikroyapısal, morfolojik, optik ve elektrokimyasal özellikleri karakterize edilmiş ve bu malzemelerin başarılı bir şekilde üretildiği tespit edilmiştir. Ayrıca farklı ağırlık yüzdelerinde delafosit dekore edilen heteroyapıların aktiviteler sistematik olarak incelenmiş, en iyi sonucu veren numunenin Ağ.%0,40 delafosit içeren metal oksit nanofiberi olduğu görülmüştür. Bu fotokatalizör kullanılarak görünür ışık ışıması altında 90 dk’da metilen mavisi (MM) boyasının neredeyse tamamına yakınının (%95,8) bozunduğu tespit edilmiştir. Metal oksit nanofiber fotokatalizörüne kıyasla delafosit dekore edilmiş metal oksit fotokatalizörü MM boyasının bozunma hızında %58,5’lik bir artış sağlamıştır. Fotokatalitik aktivitedeki bu gelişme; metal oksit nanofiberinin dar bant aralığına sahip delafosit parçacıkları ile oluşturduğu heteroyapının daha fazla ışığı soğurumu sayesinde daha fazla e--h+ çifti oluşturması ile ilişkilendirilebilir.
URI: https://doi.org/10.19113/sdufenbed.1066542
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1111641
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3047
ISSN: 1308-6529
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.19113-sdufenbed.1066542-2226311.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

132
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

6
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.